Diskosprolaps kunne have kostet forretningenLæs Tues historie

”Havde jeg ikke været forsikret, ville jeg have været så godt som uarbejdsdygtig, mens jeg ventede ca. et halvt år på en operation i offentligt regi for en diskosprolaps i nakken. Og det ville med stor sandsynlighed have kostet mig min forretning og dermed mit levebrød.”

Det er umuligt at gå i gang med opsøgende salgsarbejde, når man ikke ved, hvornår man i en periode bliver sat ud af spil i forbindelse med en operation. Kunderne skal jo have løst deres opgaver. Og i min branche er det som oftest her og nu.

”Takket være min sundhedsforsikring, blev jeg på få uger undersøgt, og havde en samtale med den kirurg, som kort efter opererede mig på privathospitalet Aleris-Hamlet i København. Regningen på tæt ved 100.000 kroner, dækkede min forsikring – sammen skanningen og de foregående behandlinger,” siger den 46årige kommunikationsrådgiver og tekstforfatter Tue Holmberg, Gladsaxe. Og han tilføjer:

Hvis du, især som selvstændig og forretningsdrivende, ikke sørger for at minimere dine risici bl.a. ved at være forsikret, så har du ikke tænkt dig om, siger Tue Holmberg, der er selvstændig kommunikationsrådgiver.

Derfor valgte jeg Pension for Selvstændige

”Jeg tegnede mine forsikringer og min pensionsordning, da jeg efter et halvt år som selvstændig kunne se, at min en-mands-forretning kunne bære. Det var i øvrigt ikke så let, at finde en ordning, der var målrettet en mindre selvstændig som mig,” siger Tue Holmberg, der er selvstændig kommunikationsrådgiver.

”De store pensionsselskaber virkede ikke særligt tillokkende – for hvad er jeg ene mand for dem? Ingen ting. Deres interesse ligger i aftaler med store virksomheder med mange ansatte. Desuden er deres tilbud til sådan nogen som mig meget ufleksible. Det er en standard varer, som man kan købe eller lade være. Det var i hvert fald min oplevelse.

På iværksætter debatten ”Amino” læste jeg noget om Pension for Selvstændige. Alm. Brand havde også noget, der så interessant ud, så jeg tog et møde med begge. Derefter var der ingen tvivl. Det var helt tydeligt, at det, Pension for Selvstændige gennem Danica Pension kunne tilbyde, var tilpasset den selvstændiges behov. Jeg fik tegnet forsikringer og kom igen i gang med min pensionsopsparing.

Og det er jeg i dag rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde. Jeg har svært ved at se, at jeg kunne have fået en smidigere, hurtigere og mere professionel behandling – og det gælder både behandlingen hos Danica og på Aleris-Hamlet, hvor jeg på min forsikrings regning blev opereret for en diskosprolaps i nakken,” siger Tue Holmberg.

PFS’ Videotek

Klik for at gå tilbage til oversigten.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003
Medlemmerne fortæller

Vi er der for vores medlemmer – også når livet strammer. Vi bragte i foråret 2018 en række historier, som en del af kampagnen ”Medlemmerne fortæller; Det er dine penge”, hvor vi hørte om medlemmernes egne oplevelser hos PFS, da uheldet var ude eller sygdomme ramte.

Se flere videoer

Vil du vide mere om vores dækning?

Sådan er du dækket hos Pension for Selvstændige

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Din pension er sikret – også mod kreditorer – og du har opsparingssikring, så din opsparing fortsætter, hvis du mister din erhvervsevne i mere end tre måneder.

Pension til din samlever

Din ægtefælle, samlever og ledende medarbejdere kan også oprette pensionsopsparing og få en Velfærdspakke.

Kritisk sygdomsforsikring

Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen eller hjertet, nyresvigt m.m. Udbetalingen kan eksempelvis bruges til at købe din ægtefælle eller samlever fri fra job i en periode, hvor tilværelsen er blevet sværere.

Sundhedssikring af dine børn

Børn mellem 2 og 21 år kan dækkes af en Sundhedssikring, der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en Velfærdspakke i Pension for Selvstændige.

Livsforsikring til dine efterladte

Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

Livsforsikring af din samlever

Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter du har oprettet din Velfærdspakke.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Sundhedssikring af din samlever

Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring kan din ægtefælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.