Hvad med mine pensioner, hvis jeg skal skilles?Betina Boysen, Advokat Ret&Råd

Som selvstændig har man en tendens til i visse år kun at skyde lidt eller måske ingen ting ind på sine pensioner, mens man i gode år sætter noget mere ind.

”Hvis I skal skilles, er risikoen derfor, at du kommer til at dele en del af dine pensioner med din ægtefælle i nogle år, hvor du har indskudt ekstra meget,” siger advokat Betina Boysen, Ret&Råd, København. Hun anbefaler derfor at overveje at indgå aftaler om pensioner – en ægtepagt – hvoraf det klart fremgår, hvad der skal ske ved en skilsmisse?

PFS’ Videotek

Klik for at gå tilbage til oversigten.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003

Se flere videoer

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.