Ingen kunne matche Pension for SelvstændigeLæs Peters historie

”Jeg har hele vejen igennem fået en super god og ikke mindst fair rådgivning af min rådgiver, Peter Michaelsen. Da vi gik igennem de ordninger, jeg havde fra tidligere, var det ikke sådan, at han forsøgte at samle det hele hos Pension for Selvstændige. Jeg havde en eller to ordninger, som ikke kunne gøres bedre eller billigere, så dem skulle jeg bare beholde, sagde han.”

”Som så mange andre, fik jeg ikke taget mig sammen til at gøre noget ved pension og forsikring, da jeg blev selvstændig. Men jeg kom ind i et netværk, og her mødte jeg Peter Michaelsen, som er chefrådgiver hos Pension for Selvstændige,” fortæller Poul Østerby, der er indehaver af entreprenørvirksomheden Fast Entreprise A/S i Silkeborg.

”Peter tilbød at løbe alle mine eksisterende ordninger igennem, og for første gang fik overblik over, hvad jeg egentlig havde – bl.a. fire forskellige pensionsordninger fra tidligere jobs.

Det viste sig også, at der var nogle huller på forsikringssiden, og at det ville være en fordel at samle pensionsordningerne. I dag har jeg kun to. Tre er flyttet til Pension for Selvstændige, og det har sparet ganske mange omkostninger. Den sidste er bevaret, da det var det mest fordelagtige. Og forsikringerne kom på plads.

Da jeg havde fået det samlede tilbud fra Peter Michaelsen, sendte jeg det til min bank, for at høre om de kunne gøre det bedre – eller bare lige så godt. Det kunne de ikke. Det var så godt et tilbud, at de kun kunne anbefale mig at tage imod.

Jeg kontaktede også mit forsikringsselskab for at høre, om de kunne matche tilbuddet. Det kunne de ikke. Efter det indgik jeg en aftale med Pension for Selvstændige.

Fair rådgivning

”Jeg har hele vejen igennem fået en super god og ikke mindst fair rådgivning af min rådgiver, Peter Michaelsen. Da vi gik igennem de ordninger, jeg havde fra tidligere, var det ikke sådan, at han forsøgte at samle det hele hos Pension for Selvstændige. Jeg havde en eller to ordninger, som ikke kunne gøres bedre eller billigere, så dem skulle jeg bare beholde, sagde han. Det er sådan, det skal være,” konstaterer Poul Østerby, der er indehaver af entreprenørvirksomheden Fast Entreprise A/S i Silkeborg.

En lille farlig plet

Blot et halvt år efter at jeg har tegnet mine forsikringer og er i gang med min pensionsopsparing, opdager jeg en lille plet på maven. Der er sår på, så jeg tænker, at jeg nok har revet mig. Såret faldt af, og jeg tænker ikke mere på det. Men det kommer igen, og efter besøg hos egen læge og hudlæge bliver jeg sendt videre til Kommunehospitalet i Aarhus med diagnosen ”muligvis modermærkekræft”.

På hospitalet fjerner de den lille ”plet”, som sendes til nærmere undersøgelse. Det viser sig, at det er modermærkekræft, men heldigvis den mildeste form. Jeg var heldig, og efter to år bliver jeg erklæret rask.

I hele det forløb, tænker jeg ikke over min forsikring. Overhovedet. Det er først, da jeg er ude at spille golf med min rådgiver fra Pension for Selvstændige, og han siger: ”Du har en forsikring mod kritisk sygdom, så det skal du anmelde.”

På nettet fandt jeg et skema, som jeg udfyldte og 14 dage senere gik pengene ind på min konto. Imponerende,” konstaterer Poul Østerby, der i dag er 57 år.

Kritisk sygdom vendt til glæde

”Det er meget ubehageligt at få diagnosen modermærkekræft – selv i mild form. Men en udbetaling fra min forsikring mod kritisk sygdom lunede og gjorde, at vi som familie kunne gøre noget ud over det sædvanlige. Vi tog af sted til Cuba i 14 dage – alle fem. En raskmelding og en pose penge – det er da værd at fejre,” siger indehaveren af entreprenørvirksomheden Fast Entreprise A/S i Silkeborg, Poul Østerby. Han har været selvstændig siden 2009, men fik først tegnet sine forsikringer og kom i gang med pensionsopsparingen i 2014.

PFS’ Videotek

Klik for at gå tilbage til oversigten.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003
Medlemmerne fortæller

Vi er der for vores medlemmer – også når livet strammer. Vi bragte i foråret 2018 en række historier, som en del af kampagnen ”Medlemmerne fortæller; Det er dine penge”, hvor vi hørte om medlemmernes egne oplevelser hos PFS, da uheldet var ude eller sygdomme ramte.

Se flere videoer

Vil du vide mere om vores dækning?

Sådan er du dækket hos Pension for Selvstændige

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Din pension er sikret – også mod kreditorer – og du har opsparingssikring, så din opsparing fortsætter, hvis du mister din erhvervsevne i mere end tre måneder.

Pension til din samlever

Din ægtefælle, samlever og ledende medarbejdere kan også oprette pensionsopsparing og få en Velfærdspakke.

Kritisk sygdomsforsikring

Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen eller hjertet, nyresvigt m.m. Udbetalingen kan eksempelvis bruges til at købe din ægtefælle eller samlever fri fra job i en periode, hvor tilværelsen er blevet sværere.

Sundhedssikring af dine børn

Børn mellem 2 og 21 år kan dækkes af en Sundhedssikring, der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en Velfærdspakke i Pension for Selvstændige.

Livsforsikring til dine efterladte

Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

Livsforsikring af din samlever

Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter du har oprettet din Velfærdspakke.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Sundhedssikring af din samlever

Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring kan din ægtefælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.