Sådan får man stressLæs Lenes historie

”Uden min forsikring mod tab af erhvervsevne havde jeg været nødt til at lukke min forretning – og sandsynligvis også sælge mit hus… med tab.”

Lene Holm er en åben, lattermild kvinde på 45 med levende humoristiske øjnene. Hun har været selvstændig optometrist siden februar 2007, hvor hun åbner BrilleHûzet sammen med en partner. Fire år senere overtager hun alene butikken. Da vi møder hende i forretningen på havnen i den idylliske by Nexø på Bornholm, giver hun mig sin egen opskrift på, hvordan man får stress;

”I de første adskillige år arbejder jeg – i de hårdeste uger – op til 65 timer. Jeg føler ganske enkelt, at kunderne og butikken kræver det. Min arbejdsiver er en af hovedårsagerne til, at min kompagnon træder ud i 2011. Hun syntes ikke, at det er sjovt,” fortæller Lene.

Læg hertil at butikken i perioden fra 2011 til 2014 mister tre medarbejdere på grund af sygdom, og at Lenes ægteskab knager voldsomt i fugerne – og brister.


Min hjerne lukker ned
”På det tidspunkt kan jeg godt mærke, at det er ved at gå galt, så jeg trapper ned til 30 timer om ugen i nogle måneder for så at tage fat igen, da min optiker skal have ferie. Men den går ikke. Min hjerne lukker ned. Jeg kan ikke tænke klart. Det kniber med at huske. Og selv om jeg hører, hvad folk siger til mig, kan jeg ikke forstå og forholde mig til deres udsagn. Det giver ingen mening. Det er uhyggeligt.

Omsætning og indtjening falder katastrofalt, og min optiker skal på barsel. Jeg erkender situationen og ved, at jeg må give slip. Jeg kan ikke drive min butik længere og beslutter derfor at sige hele personalet op for at afvikle virksomheden.”


Reddet på målstregen
”I den forbindelse undersøger jeg alverdens ting. Også mine forsikringer hos Pension for Selvstændige. Da finder jeg ud af, at jeg kan få kompensation for tabt erhvervsevne – endda med virkning seks måneder tilbage,” siger Lene og fortsætter;

”Pludselig er der alligevel håb. Jeg kan se, at vi kan beholde vores bolig. Familien er sikret. Det lykkes mig på tre dage at finde en meget kompetent optiker, der kan passe forretningen i mit fravær, og jeg kan begynde den langsommelige opgave med at komme på højkant igen.

Stresskonsulenten anbefaler, at jeg holder mig i komplet ro i tre måneder. Jeg holder to og begyndte så i butikken igen. Men kun én time hver anden dag. Ganske langsomt trapper jeg op til i dag, hvor jeg – godt tre år senere – kan arbejde ca. fire timer om dagen.

Alt i forbindelse med min brug af både Sundhedsforsikring og tab af erhvervsevne har bare fungeret helt gnidningsfrit. Jeg har bl.a. fået psykologhjælp, hvor jeg kunne læsse af, og hente en masse gode råd. Det er en fantastisk gave,” siger Lene, der stadig får udbetaling fra forsikringen på grund af nedsat arbejdsevne, ligesom forsikringen klarer indbetalingerne på hendes pensionsordning.

”Kort fortalt reddede forsikringen min forretning og dermed min økonomi. Uden forsikringen mod tab af erhvervsevne, havde jeg ikke haft forretningen i dag – og vi havde sandsynligvis været nødt til at sælge vores hus – dengang med tab. I dag kører butikken fint. Der er fremgang både for den og for mig,” konstaterer Lene Holm.

Heldigvis har jeg i dag det helt rigtige personale. Det er fantastisk, som de tager ejerskab. Og det betyder groft sagt ikke noget, om jeg er i butikken eller ej,” konstaterer Lene med et smil.

PFS’ Videotek

Klik for at gå tilbage til oversigten.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003
Medlemmerne fortæller

Vi er der for vores medlemmer – også når livet strammer. Vi bragte i foråret 2018 en række historier, som en del af kampagnen ”Medlemmerne fortæller; Det er dine penge”, hvor vi hørte om medlemmernes egne oplevelser hos PFS, da uheldet var ude eller sygdomme ramte.

Se flere videoer

Vil du vide mere om vores dækning?

Sådan er du dækket hos Pension for Selvstændige

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Din pension er sikret – også mod kreditorer – og du har opsparingssikring, så din opsparing fortsætter, hvis du mister din erhvervsevne i mere end tre måneder.

Pension til din samlever

Din ægtefælle, samlever og ledende medarbejdere kan også oprette pensionsopsparing og få en Velfærdspakke.

Kritisk sygdomsforsikring

Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen eller hjertet, nyresvigt m.m. Udbetalingen kan eksempelvis bruges til at købe din ægtefælle eller samlever fri fra job i en periode, hvor tilværelsen er blevet sværere.

Sundhedssikring af dine børn

Børn mellem 2 og 21 år kan dækkes af en Sundhedssikring, der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en Velfærdspakke i Pension for Selvstændige.

Livsforsikring til dine efterladte

Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

Livsforsikring af din samlever

Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter du har oprettet din Velfærdspakke.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Sundhedssikring af din samlever

Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring kan din ægtefælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.