Uden erhvervsevne ingen indtjening – sørg for at være forsikretHør Sørens historie

Risikodækning og pensionsopsparing hænger som regel sammen. ”Et argument til fordel for Pension for Selvstændige er, at det er et non-profit-foretagende, der køber ind på vegne af de selvstændige,” siger statsautoriseret revisor Jakob Ørkild Jensen, BDO

Hver tredje kvinde og hver femte mand bliver ramt af sygdom i løbet af deres arbejdsliv.

”Derfor,” siger statsautoriseret revisor Jakob Ørkild Jensen, BDO, ”er risikodækning et element, der altid indgår i rådgivningen af vores selvstændige kunder.

Når man bliver selvstændig, skal man, modsat næsten alle lønmodtagere, selv tage initiativ til pensionsopsparing og forsikringer, noget mange ikke er opmærksomme på. I mit møde med selvstændige spørger jeg derfor altid, hvordan de er dækket ind – hvis uheldet skulle være ude. Det er vigtigt for en selvstændig løbende at vurdere sit behov for at være forsikret – især ved tab af erhvervsevne.

Risikodækning og pensionsopsparing hænger som regel sammen, og afhængigt af den enkelte kundes behov, præsenterer jeg altid nogle forskellige muligheder – herunder Pension for Selvstændige,” fortsætter Jakob Ørkild Jensen og tilføjer:

”Et argument til fordel for Pension for Selvstændige er, at det er et non-profit-foretagende, der køber ind på vegne af de selvstændige og hvert femte år undersøger markedet gennem et udbud. Samtidig bliver pensionsopsparingen ordentligt investeret og forvaltet – i dag gennem Danica Pension.”

”Pension er et kompliceret område og et, de færreste har lyst eller kræfter til at sætte sig ind i. Som revisorer har vi den fordel, at vi ikke har noget, vi skal sælge. For os handler det 100 procent om rådgivning baseret på, hvad der er bedst for den enkelte kunde.

Vores oplevelse er, at de rådgivere, som vores kunder møder fra Pension for Selvstændige klart er mere rådgivere end sælgere. Og det er meget vigtigt for os,” understreger Jakob Ørkild Jensen.

”Som nystartet har man sjældent mange penge. Men det gælder om at finde en basisløsning, så man i hvert fald er forsikret. Når der så kommer gang i indtjeningen, kan man altid skrue op for sine pensionsindbetalinger og evt. andre investeringer.

Pensionsopsparingen giver nogle skattemæssige fordele i form af fradrag. Afkastet bliver beskattet med 15,3 procent og dermed væsentlig lavere end alle andre investeringer.

En anden vigtig ting ved pensionsopsparing i et pensionsselskab er, at bliver man uarbejdsdygtig og sygemeldt i en længere periode, fortsætter forsikringsselskabet med at betale ind på pensionsordningen, så man har nøjagtig det samme beløb stående, som hvis man havde arbejdet hele sit liv,” forklarer Jakob Ørkild Jensen.

Som selvstændig skal du selv tage initiativ til pensionsopsparing og forsikringer

Modsat næsten alle lønmodtagere skal man som selvstændig selv tage initiativ til pensionsopsparing og forsikringer – noget mange ikke opmærksomme på. Når jeg møder selvstændige, spørger jeg derfor altid, hvordan de er dækket ind – hvis uheldet skulle være ude. Det er meget vigtigt at den selvstændige løbende vurderer sit behov for at være forsikret – især ved tab af erhvervsevne.

Risikodækning og pensionsopsparing hænger som regel sammen, og afhængigt af den enkelte kundes behov, præsenterer jeg altid nogle forskellige muligheder – herunder Pension for Selvstændige.

Til fordel for Pension for Selvstændige taler, at det er et non-profit-foretagende – en slags indkøbsforening der køber ind på vegne af de selvstændige. Og pensionsopsparingen bliver ordentligt investeret og forvaltet – i dag gennem Danica Pension.

Vi oplever også, at rådgiverne fra Pension for Selvstændige klart er mere rådgivere end sælgere. Og det er særdeles vigtigt for os.

PFS’ Videotek

Klik for at gå tilbage til oversigten.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003
Medlemmerne fortæller

Vi er der for vores medlemmer – også når livet strammer. Vi bragte i foråret 2018 en række historier, som en del af kampagnen ”Medlemmerne fortæller; Det er dine penge”, hvor vi hørte om medlemmernes egne oplevelser hos PFS, da uheldet var ude eller sygdomme ramte.

Se flere videoer

Vil du vide mere om vores dækning?

Sådan er du dækket hos Pension for Selvstændige

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Din pension er sikret – også mod kreditorer – og du har opsparingssikring, så din opsparing fortsætter, hvis du mister din erhvervsevne i mere end tre måneder.

Pension til din samlever

Din ægtefælle, samlever og ledende medarbejdere kan også oprette pensionsopsparing og få en Velfærdspakke.

Kritisk sygdomsforsikring

Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen eller hjertet, nyresvigt m.m. Udbetalingen kan eksempelvis bruges til at købe din ægtefælle eller samlever fri fra job i en periode, hvor tilværelsen er blevet sværere.

Sundhedssikring af dine børn

Børn mellem 2 og 21 år kan dækkes af en Sundhedssikring, der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en Velfærdspakke i Pension for Selvstændige.

Livsforsikring til dine efterladte

Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

Livsforsikring af din samlever

Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter du har oprettet din Velfærdspakke.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Sundhedssikring af din samlever

Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring kan din ægtefælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.