Det med småt

Lave omkostninger til tryghedsdækninger – det giver en større del til din pension
 • Tab af erhvervsevneforsikringen giver dig fra 111.100 kr. og op til 80 procent af din gage – dog max. 700.000 kr. – pr. år.
  Beløbet, der er skattepligtigt, udbetales, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Der gælder særlige regler for ejere af nystartede virksomheder. Du kan selv bestemme, om forsikringen skal dække, til du bliver 62, 65 eller 67 år.
 • Mister du din erhvervsevne, sørger vi efter tre måneder – og særlige regler – for, at der fortsat indbetales til din opsparing, og at dine forsikringer fortsat dækker.
 • Sundhedssikring dækker udgifter til lægeordineret behandling ved sygdom eller ulykkestilfælde på godkendte privathospitaler eller privatklinikker samt udgifter til bl.a. fysioterapi- og kiropraktorbehandlinger, zoneterapi og akupunktur, behandling i udlandet, transport til og fra udlandet, ledsagertransport og ophold i udlandet, rekreations- og behandlingsophold samt midlertidig hjælp og pleje i hjemmet.
 • Du kan vælge om din tab af erhvervsevne forsikring skal gælde til du fylder 62, 65 eller 67 år. Dine øvrige forsikringer dækker, frem til du fylder 67 år og din sundhedssikring kan forlænges fra 67 til 70 år.
 • Du omfattes af Danicas Sundhedspakke. Med en sundhedspakke er samspillet mellem offentlige ydelser og forsikring optimeret
  • din sikkerhed for optimal dækning for pengene.
  • PFS sikrer en vis økonomi under jobafklaring og ressourceforløb
  • Adgang til second opinion
  • Stresshotline
  • Hjælp til at navigerer i det offentlige, hvis behovet opstår.
Børnesundhedssikring er et supplement til det offentlige behandlingssystem, hvis dine børn får brug for behandling

Med en Børnesundhedssikring har du et supplement til det offentlige behandlingssystem, hvis dine børn får brug for behandling på privathospitaler eller hos speciallæger samt hos zoneterapeuter, kiropraktorer, akupunktører, fysioterapeuter eller psykologer. Forsikringen dækker alene udgifter efter vores godkendelse.

Børn fra to til 21 år
Forsikringen dækker børnene fra de er to til 21 år.

Hvilke børn er dækket

 • Dine biologiske og adopterede børn mellem to og 21 år.
 • Din ægtefælles eller samlevers biologiske og adopterede børn mellem to og 21 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret. Herudover er det en betingelse, at din samlever lever sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl og med samme folkeregisteradresse i de sidste to år før det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret.

Dækker både behandlinger, medicin og genoptræning
Børnesundhedssikringen dækker:

 • konsultationer og forundersøgelser på privathospitaler eller hos speciallæger
 • operation
 • medicin under indlæggelse
 • ophold og forplejning for en ledsager
 • efterkontrol
 • ambulant genoptræning
 • behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør, zoneterapeut og psykolog.
 • forsikringen dækker alle dine børn, og du kan bruge den hver gang, et af dine børn har brug for behandling
 • forsikringen dækker behandling, der foretages efter de første tre måneder af forsikringstiden – uanset barnet bliver syg i løbet af de første tre måneder.
 • vi dækker udgifter til, at mor eller far kan blive indlagt sammen med barnet, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.
Sådan udbetales pengene

Ved pensionering
Pensionsordningen indeholder en opsparing, som du får udbetalt, når du går på pension. Du kan begynde at få din opsparing udbetalt, når du har nået din efterlønsalder, men de fleste venter til senere. Du får en større udbetaling, jo længere du venter. Du kan vælge alderspension, ratepension og livsvarig pension eller en kombination heraf.

Hvis du får brug for Sundhedssikringen
Sundhedssikringens dækningsbeløb udbetales i forbindelse med lægeordineret behandling af sygdom på godkendte privathospitaler eller privatklinikker samt hos praktiserende speciallæger, kiropraktorer, psykologer, zoneterapeuter og akupunktører. Hvis du ønsker oplysninger om nærmeste behandlingssted, kan du ringe til os eller gå ind på www.danicapension.dk.

Ved ”tab af erhvervsevne”
Tab af erhvervsevne-forsikringen udbetales fra tre måneders dagen, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne, inden du fylder 62, 65 eller 67 år; afhængig af det valgte dækningsudløb. Og dette uanset om årsagen er sygdom eller ulykke. Udbetalingen fortsætter til det 62., 65. eller 67. år, eller til kriteriet ikke længere er opfyldt.

Kritisk Sygdom
Dækningen Kritisk Sygdom udbetales som en éngangssum efter diagnosticering af en alvorlig sygdom ud fra en positivliste. Udbetalingen forudsætter, at du er i live.

Ved dødsfald
Livsforsikringen udbetales til dine efterladte, hvis du dør før pensionsalderen; og tilsvarende til dig hvis din ægtefælle eller samlever dør inden pensionsalderen.

Kom igang med din pensionsopsparing,
allerede i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.