Sundhedssikring for medlemmer af dofk

Sundhedssikring for medlemmer af dofk, Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

I samarbejde med Pension for Selvstændige og Danica tilbydes et supplement til Den offentlige Sygesikring, der gør det muligt selv at bestemme, hvor og hvornår man vil behandles på et af de mange behandlingssteder over hele landet, der er godkendt af Danica Pension, når behandlingsbehovet opstår.

Sundhedssikringen kan også anvendes, hvor eksempelvis en operation er foretaget i det offentlige system, men hvor der efterfølgende er ventetid på genoptræningen.

Du kan finde information og begæring for neden på siden. Begæringen skal printes ud, udfyldes og indsendes til Pension for Selvstændige.

Har du gennem dofk og Pension for Selvstændige tegnet en sundhedssikring kan du nu vælge at supplere den med en børnesundhedssikring i Danica. Ordningen dækker både biologiske og adopterede børn samt ægtefælles eller samlevers biologiske eller adopterede børn, som bor sammen med forsikringstager. Børnesundhedssikring dækker børn fra 0-24 år og koster 906 kr. (2020) om året – uanset antal børn. Du kan få yderligere oplysninger om dækninger og forsikringsbetingelser ved at ringe til Pension for Selvstændige på 3393 8600

Prisen for grundmodul samt modul 1 + 2 er i 2020
kr. 1.492,- for mester/ægtefælle/samlever
Prisen for grundmodul samt modul 1 er i 2020
kr. 1.081,- pr. ansat.

Yderligere information: dofk Sundhedssikring, frisørmester

Danica Sundhedssikring er etableret som et supplement til Den offentlige Sygesikring, der gør det muligt selv at bestemme, hvor og hvornår man vil behandles.

Danica Sundhedssikring kan også anvendes, hvor eksempelvis en operation er foretaget i det offentlige system, men hvor der efterfølgende er ventetid på genoptræningen.

Hvad dækker sundhedssikringen?

GRUNDMODUL
Konsultation og forundersøgelse på privathospital eller hos speciallæge
Ophold og forplejning på privathospitalet under indlæggelse
Kirurgisk og/eller medicinsk behandling
Efterkontrol op til et år efter første behandling
Ambulant genoptræning i op til seks måneder efter kirurgisk behandling

MODUL 1
Lægeordineret receptpligtig medicin i op til seks måneder fra første behandlingsdag
12 behandlinger pr. kalenderår hos fysioterapeut og/eller kiropraktor tilsammen
8 behandlinger pr. kalenderår hos både zoneterapeut og akupunktør
12 konsultationer hos psykolog efter Den offentlige Sygesikrings retningslinjer pr. kalenderår og hændelse
8 konsultationer hos privatpraktiserende psykolog pr. kalenderår og hændelse
Behandlingsforløb hos psykiatrisk speciallæge i Danmark
10 konsultationer hos klinisk diætist ved BMI over 30

MODUL 2
Behandling i udlandet. Hvis behandlingen ville kunne foretages i Danmark tillægges den danske behandlingsudgift 30 %. Hvis behandlingen ikke er mulig i Danmark, dækkes op til 200.000 kr.
Ved behandling i udlandet dækkes transport med op til 10.000 kr. for en tur/retur flybillet For ledsager dækkes ligeledes dokumenterede udgifter til ophold og forplejning op til 2.000 kr. pr. dag
Midlertidig hjælp i hjemmet
Rekreations- og behandlingsophold
Forsikringen dækker med max. kr. 1.500.000 pr. år pr. medarbejder, efter fradrag af tilskud fra det offentlige til lægeordineret behandling ved sygdom og ulykkestilfælde.

Modul 2 dækker også visse eksisterende lidelser, hvor diagnose blev stillet før indtrædelsen: Det gælder kræft og lidelser i bevægeapparat, som kan dækkes efter nærmere regler, der er beskrevet i forsikringsbetingelserne.

Årlig præmie: Den årlige præmie udgør i 2020 kr. 1.492.

Skatteregler: Udbetaling og behandling er skattefri.

Hvor kan behandling foretages: Forsikringen dækker på privathospitaler og hos privatpraktiserende speciallæger. Man bestemmer selv hvor behandlingen skal foregå. Man aftale selv tidspunkt for behandling. Detaljer om specialer på behandlingsstederne findes på Danica Pensions hjemmeside.

Sådan anmelder du en skade: Får man brug for behandling og ønsker du at benytte Danica Sundhedssikring, skal du først tage kontakt til din egen læge. Derefter skal det anmeldes til Danica Pension. Efter godkendelse fra Danica Pension kan behandlingen starte. I tilfælde af tilskadekomst eller akut sygdom, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet, vil man altid blive bragt til en akut modtageafdeling eller skadestue på et offentligt sygehus.

Man kan anmelde sin skade på Danicas hjemmeside www.danicapension.dk eller du ringe til en medarbejder i Danica Pensions Sundhedsgruppe: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 16.00 Ring på tlf.: 70 25 02 03.

Betaling af behandlingsudgift Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi og psykolog: Man betaler for behandlingen og sender kvitteringen til Sygeforsikringen ”danmark”. Behandler kan evt. overføre regningen elektronisk til ”danmark”. Beløbet indsættes på kundens NemKonto.

Akupunktur og diætist: Man betaler for behandlingen og sender kvitteringen til Danica Pension. Beløbet indsættes på kundens NemKonto.

Behandling på privathospital og hos speciallæge: Behandlingsstedet sender regningen direkte til Danica Pension.

Sådan kommer du videre:

Begæringen skal printes ud, underskrives og indsendes til Danica Pension.

Yderligere information: dofk Sundhedssikring, ansatte

Danica Sundhedssikring er etableret som et supplement til Den offentlige Sygesikring, der gør det muligt selv at bestemme, hvor og hvornår man vil behandles.

Danica Sundhedssikring kan også anvendes, hvor eksempelvis en operation er foretaget i det offentlige system, men hvor der efterfølgende er ventetid på genoptræningen.

Sådan kommer du videre:

Begæringen skal printes ud, underskrives og indsendes til Pension for Selvstændige. Du kan også rekvirere begæringen i en papirudgave ved henvendelse på telefon 3393 8600.

Hvad dækker sundhedssikringen?

GRUNDMODUL
Konsultation og forundersøgelse på privathospital eller hos speciallæge
Ophold og forplejning på privathospitalet under indlæggelse
Kirurgisk og/eller medicinsk behandling
Efterkontrol op til et år efter første behandling
Ambulant genoptræning i op til seks måneder efter kirurgisk behandling

MODUL 1
Lægeordineret receptpligtig medicin i op til seks måneder fra første behandlingsdag
12 behandlinger pr. kalenderår hos fysioterapeut og/eller kiropraktor tilsammen
8 behandlinger pr. kalenderår hos både zoneterapeut og akupunktør
12 konsultationer hos psykolog efter Den offentlige Sygesikrings retningslinjer pr. kalenderår og hændelse
8 konsultationer hos privatpraktiserende psykolog pr. kalenderår og hændelse
Behandlingsforløb hos psykiatrisk speciallæge i Danmark
10 konsultationer hos klinisk diætist ved BMI over 30

Årlig præmie: Den årlige præmie udgør i 2020 kr. 1.081.

Skatteregler: Udbetaling og behandling er skattefri.

Hvor kan behandling foretages: Forsikringen dækker på privathospitaler og hos privatpraktiserende speciallæger. Man bestemmer selv hvor behandlingen skal foregå. Man aftale selv tidspunkt for behandling. Detaljer om specialer på behandlingsstederne findes på Danica Pensions hjemmeside.

Sådan anmelder du en skade: Får man brug for behandling og ønsker du at benytte Danica Sundhedssikring, skal du først tage kontakt til din egen læge. Derefter skal det anmeldes til Danica Pension. Efter godkendelse fra Danica Pension kan behandlingen starte.

I tilfælde af tilskadekomst eller akut sygdom, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet, vil man altid blive bragt til en akut modtageafdeling eller skadestue på et offentligt sygehus.

Man kan anmelde sin skade på Danicas hjemmeside www.danicapension.dk eller du ringe til en medarbejder i Danica Pensions Sundhedsgruppe:
Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 16.00
Ring på tlf.: 70 25 02 03

Betaling af behandlingsudgift: Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi og psykolog.

Man betaler for behandlingen og sender kvitteringen til Sygeforsikringen ”danmark”. Behandler kan evt. overføre regningen elektronisk til ”danmark”. Beløbet indsættes på kundens NemKonto.

Akupunktur og diætist: Man betaler for behandlingen og sender kvitteringen til Danica Pension. Beløbet indsættes på kundens NemKonto.

Behandling på privathospital og hos speciallæge: Behandlingsstedet sender regningen direkte til Danica Pension

Kom igang med din pensionsosparing,
allerede i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.