Skip links

Bevar friheden - husk at sikre dig i tide

Forsikringer til selvstændige

Sammen med attraktive pensionsordninger tilbyder vi også forsikringer. Pensioner er vigtige, men det er også afgørende at sikre sig selv ved sygdom og tab af erhvervsevne, mens man tjener penge, sparer op og indbetaler til pension. Hvis du ønsker at forsikre en eventuel samlever eller ledende medarbejder, kan du med fordel vælge at oprette en ordning til dem.

Det kan du vælge imellem

Betingelse for oprettelse

"Hvis du ønsker at få forsikringer, skal du oprette dem, inden du fylder 62 år. Du skal aflevere oplysninger om dit helbred og sygdomshistorik, som pensionsselskabet kan godkende. Tal med en rådgiver om de nærmere detaljer. Har du allerede forsikringer bør du ikke opsige dem, før du er godkendt hos os."

Mathias Manscher
Chefrådgiver, Høje-Taastrup

Fordele ved pensionsordning med tilknyttede forsikringer

Forsikringer kan kun tilkøbes samlet, og hvis der også indbetales til pensionsopsparing.

 • Livsforsikring
 • Livsforsikring ægtefælle
 • Kritisk sygdom
 • Tab af Erhvervsevne (med fritagelse for indbetaling til pensionsordning)
 • Sundhedspakke
 • Sundhedssikring

Kritisk Sygdom, Livsforsikring og Sundhedssikring dækker frem til din folkepensionsalder og kan forlænges til 70 år, hvis du fortsat indbetaler til din pensionsordning.
Du kan vælge om din tab af erhvervsevneforsikring skal dække til din folkepensionsalder eller stoppe, når du fylder 65 år.

Livsforsikring

En livsforsikring sikrer dine efterladte fra 300.000 til 2,1 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet kan forhøjes yderligere til individuel pris.

Du vælger selv, hvem pengene skal udbetales til. Beløbet udbetales skattefrit.

Du får samtidig en livsforsikring af din ægtefælle eller samlever på 50.000 eller 100.000 kr., som kan give lidt luft i økonomien i den svære tid, lige efter at din ægtefælle eller samlever er gået bort.

Du kan også tilvælge (frivilligt) en børnepension, så du sikrer dine børn en månedlig udbetaling, hvis du skulle dø, inden de bliver voksne.

Udbetalingen kan højst vare frem til barnet er 24 år.

Tab af Erhvervsevne

Med en forsikring ved Tab af Erhvervsevne får du en månedlig udbetaling, hvis du midlertidigt eller længerevarende mister mindst halvdelen af din erhvervsevne på grund af en ulykke eller sygdom. Du kan få en dækning fra 120.000 kr. til maksimalt 1.500.000 kr. pr. år. Du kan dog maksimalt få udbetalt op til 80 procent af din hidtidige løn.

Udbetalingen er skattepligtig. Tilsvarende har du også skattefradrag for indbetalingerne.

I forsikringsordningerne er der naturligvis taget højde for samspillet med offentlige ydelser, så du – inden for visse grænser – kompenseres for eventuelle modregninger.

Du har mulighed for at få fritagelse for indbetaling til pensionsordningen (præmiefritagelse).

Kritisk Sygdom

Dækningen ved Kritisk Sygdom udbetales som en éngangssum efter diagnosticering af en alvorlig sygdom, der fremgår af den liste, pensionsselskabet har udarbejdet.

Udbetalingen forudsætter, at du er i live. Udbetalingen er skattefri.

Dine børn under 21 år er også sikret dækning ved visse kritiske sygdomme.

Sundhedspakke

Du og din familie får adgang til online sundhedseksperter. Her kan I få råd, vejledning, receptfornyelser og evt. blive henvist til en speciallæge.

Som en del af Sundhedspakken, er der også mulighed for at få en ”second opinion” fra nogle af verdens bedste læger på en diagnose eller eksisterende behandling.

Ydelserne i Sundhedspakken bookes online via Danica Pensions netpension eller Mobilpension.

Sundhedssikring

Sundhedssikringen dækker - efter nærmere regler - udgifter til behandling ved sygdom eller ulykkestilfælde på godkendte privathospitaler eller privatklinikker.

Desuden dækkes udgifter til fysioterapi- og kiropraktorbehandlinger, osteopati, zoneterapi, akupunktur, diætist, psykolog, psykiatrisk speciallæge, behandling i udlandet, rekreations- og behandlingsophold samt midlertidig hjælp og pleje i hjemmet.

Sundhedssikringen kan forlænges efter 70 år - så længe der fortsat indbetales til pensionsordning.

Forsikringen dækker med Danica Pensions godkendelse udgifter op til 1,5 mio. kr. pr. forsikringsår (udvidet dækning).

Sundhedssikring til familien

Ægtefælle eller samlever:
Har du en PFS-ordning med Sundhedssikring, kan din ægtefælle eller samlever også oprette Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Børn:
Har du pension og forsikringer gennem Pension for Selvstændige kan du også tilkøbe en Sundhedssikring til dine biologiske og adopterede børn mellem nul og 24 år samt, forudsat visse betingelser, din ægtefælles eller samlevers biologiske og adopterede børn mellem nul og 24 år.

Forsikring helt frem til folkepensionsalderen

Ved oprettelse af forsikringsordninger kan du vælge om Tab af Erhvervsevne skal gælde frem til din folkepensionsalder eller stoppe, når du fylder 65 år. Dine øvrige forsikringer – Kritisk Sygdom, Død og Sundhedssikring – dækker frem til folkepensionsalderen, men kan samlet forlænges til 70 år, hvis du fortsat indbetaler til din pensionsordning.

Kritisk Sygdomsforsikring

Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen eller hjertet, nyresvigt m.m. Udbetalingen kan eksempelvis bruges til at købe din ægtefælle eller samlever fri fra job i en periode, hvor tilværelsen er blevet sværere.

Livsforsikring til dine efterladte

Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

Sundhedssikring af din samlever

Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring, kan din ægtefælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Livsforsikring af din samlever

Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter, at du har oprettet din Velfærdspakke.

Sundhedspakke inkluderet

Adgang til psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, osteopater og andre behandlere samt undersøgelse og behandling på privathospital.

Kompensation for modregninger

I forsikringsordningerne er der naturligvis taget højde for samspillet med offentlige ydelser, så̊ du – inden for visse grænser – kompenseres for eventuelle modregninger.

Sundhedssikring af dine børn

Børn mellem 0 og 24 år kan dækkes af en Sundhedssikring, der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en Velfærdspakke i Pension for Selvstændige.

Kunderne fortæller

Hør Eva fortælle om, hvordan hun fik brug for sin forsikring ved tab af erhvervsevne og fik hjælp af pensionsselskabet.

Start din opsparing nu

Bestil rådgivning

  Er du allerede kunde via PFS?

  Hvordan ønsker du rådgivning?

  Hvor har du hørt om Pension for Selvstændige?

  Det sker der, når du bestiller rådgivning

  Det sker der, når du bestiller rådgivning

  Din henvendelse sendes videre til din lokale rådgiver, som kontakter dig telefonisk.

  Vi beder dig indikere, hvilken mødeform du umiddelbart foretrække - online eller fysisk. Du kan naturligvis altid bede om en anden mødeform, hvis du ønsker det.

  Inden mødet vil rådgiveren bede dig hente en rapport over dine nuværende pensionsordninger og forsikringer på www.pensionsinfo.dk

  På mødet gennemgår du og din rådgiver din nuværende situation, ønsker og behov. Sammen skræddersyer I en ordning, der passer dig.

  Læs vores brochure

  Ofte stillede spørgsmål om forsikringer

  Vi håndterer pension for mere end 40.000 medlemmer og en samlet opsparing på 37 mia. kr. hvilket giver os forhandlingskraft og dig som medlem gode vilkår.

  We embrace holistic development and support for employees the aim of being a first-choice employer

  We embrace holistic development and support for employees the aim of being a first-choice employer

  We embrace holistic development and support for employees the aim of being a first-choice employer

  We embrace holistic development and support for employees the aim of being a first-choice employer

  Mød din lokale PFS-rådgiver

  Via vores samarbejde med Danica Pension har vi lokale chefrådgivere over hele landet.