Forsikringsformer

Her får du et overblik over hvilke forsikringer, der tilbydes hos Pension for Selvstændige. Forsikringer kan kun tilkøbes samlet og forudsætter en samtidig pensionsordning.

 • Tab af erhvervsevne
 • Livsforsikring
 • Kritisk sygdom
 • Sundhedssikring

Tab af erhvervsevne

Med en tab af erhvervsevneforsikring er du sikret, hvis uheldet er ude. Hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne grundet ulykke eller sygdom, vil du få dækket en del af dit indtægtstab – fra 115.000 kr. og op til 80 procent af din gage pr. år (dog maks. 1.500.000 kr. pr. år).

Indbetalingsgaranti på pensionsordninger
Mister du din erhvervsevne, sørger vi efter tre måneder – og særlige regler – for, at der fortsat indbetales til din aftale, så din pension er sikret.

Du kan vælge om din tab af erhvervsevneforsikring skal dække til din folkepensionsalder eller stoppe, når du fylder 65 år.

Fordele ved dækning ved tab af erhvervsevne:

 • En fast månedlig udbetaling.
 • Fradrag for indbetalingerne i din indkomstskat.
 • Mulighed for fritagelse for indbetalinger til pensionsordningen (præmiefritagelse) efter en periode.
 • Udbetalingen bliver forhøjet, hvis du bliver syg og kommer i offentlig jobafklarings- eller ressourceforløb.

Livsforsikring

Du kan vælge at lave en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris. På den måde kan du bedre sikre dine efterladte økonomisk, så de kan have råd til at blive boende i huset eller undlade at sælge bilen. Du vælger, hvem pengene skal udbetales til, og de vælger hvor mange rater, de skal udbetales i.

Kritisk Sygdom, Livsforsikring og Sundhedssikring dækker frem til din folkepensionsalder og kan forlænges til 70 år, hvis du fortsat indbetaler til din pensionsordning.

Fordelene er:

 • Du kan sikre dine efterladte økonomisk.
 • Dine efterladte får et større beløb udbetalt på én gang eller i mindre portioner.
 • Du kan oprette en børnepension privat eller som led i en aftale med en arbejdsgiver.
 • Pengene kan bruges til præcis det, familien har behov for.
 • Du bestemmer selv, hvem der skal have pengene.

Kritisk sygdom

Dækningen Kritisk Sygdom udbetales som en éngangssum efter diagnosticering af en alvorlig sygdom ud fra en positivliste. Udbetalingen forudsætter, at du er i live. Denne dækning kan give mulighed for at få bedre råd til genoptræning efter en eventuel operation, eller give mere luft i økonomien i en presset sygdomsperiode.

Kritisk Sygdom, Livsforsikring og Sundhedssikring dækker frem til din folkepensionsalder og kan forlænges til 70 år, hvis du fortsat indbetaler til din pensionsordning.

Med en forsikring ved kritisk sygdom får du for eksempel mulighed for at:

 • Indfri gæld
 • Din partner tager fri fra arbejde i en periode, mens du er syg
 • Betale eventuel behandling i udlandet, som du ellers ikke kan få betalt
 • Tage på rekreationsophold.

Sundhedssikring

En sundhedssikring dækker udgifter til behandling ved sygdom eller ulykkestilfælde på godkendte privathospitaler eller privatklinikker samt udgifter til b.la. fysioterapi- og kiropraktorbehandlinger, zoneterapi og akupunktur, behandling i udlandet, rekreations- og behandlingsophold samt midlertidig hjælp og pleje i hjemmet. Du kan derfor sikre dig en hurtig og effektiv behandling, uden at skulle tænke på omkostningerne.

Du har mulighed for at forlænge din sundhedssikring – også efter 70 år – så længe du fortsat indbetaler til din pensionsordning.

Hvordan er du dækket:

 • Konsultation og forundersøgelse
 • Ophold på hospital eller klinik
 • Kirurgisk og medicinsk behandling
 • Efterkontrol i op til et år
 • Ambulant genoptræning i op til seks måneder efter kirurgisk behandling
 • Receptpligtig medicin i op til seks måneder
 • Behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, psykolog og psykiatrisk speciallæge i Danmark
 • Konsultationer hos klinisk diætist ved BMI over 30 eller – ud fra en lægefaglig vurdering – ved et BMI under 30, hvis behandlingen er en del af et behandlingsforløb for en anden sygdom.

Fordele ved Sundhedssikring:

 • Hurtig afklaring af, hvad du fejler
 • Mulighed for hurtig behandling på et privathospital eller hos anden behandler
 • En del af udgifterne til behandlingen bliver betalt af din sundhedssikring
 • Mulighed for at skræddersy din egen sundhedssikring til dine behov
 • Mulighed for hurtigere at komme tilbage til arbejdet

Børnesundhedssikring

Har du pension og forsikringer gennem Pension for Selvstændige kan du også få en sundhedssikring til dine børn.
Med en Børnesundhedssikring har du et supplement til det offentlige behandlingssystem, hvis dine børn får brug for behandling på privathospitaler eller hos speciallæger samt hos zoneterapeuter, kiropraktorer, akupunktører, fysioterapeuter eller psykologer. Forsikringen dækker alene udgifter efter Danica Pensions godkendelse.

Forsikringen dækker børnene fra de er nul til 24 år.

Hvilke børn er dækket:

 • Dine biologiske og adopterede børn mellem nul og 24 år
 • Din ægtefælles eller samlevers biologiske og adopterede børn mellem nul og 24 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret. Herudover er det en betingelse, at din samlever lever sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl og med samme folkeregisteradresse i de sidste to år før det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke bliver diagnosticeret

Børnesundhedssikringen dækker:

 • Konsultationer og forundersøgelser på privathospitaler eller hos speciallæger
 • Operation
 • Medicin under indlæggelse
 • Ophold og forplejning for en ledsager
 • Efterkontrol
 • Ambulant genoptræning
 • Behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør, zoneterapeut og psykolog.
 • Forsikringen dækker alle dine børn, og du kan bruge den hver gang, et af dine børn har brug for behandling
 • Forsikringen dækker behandling, der foretages efter de første tre måneder af forsikringstiden – uanset barnet bliver syg i løbet af de første tre måneder.
 • Vi dækker udgifter til, at mor eller far kan blive indlagt sammen med barnet, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt

Fordele ved pensionsordning med tilknyttede forsikringer

Forsikring helt frem til folkepensionsalderen

Ved oprettelse af forsikringsordninger kan du vælge om Tab af Erhvervsevne skal gælde frem til din folkepensionsalder eller stoppe, når du fylder 65 år. Dine øvrige forsikringer – Kritisk Sygdom, Død og Sundhedssikring – dækker frem til folkepensionsalderen, men kan samlet forlænges til 70 år, hvis du fortsat indbetaler til din pensionsordning.

Sundhedssikring af dine børn

Børn mellem 0 og 24 år kan dækkes af en Sundhedssikring, der sikrer gratis adgang til privathospital m.v., når du har en Velfærdspakke i Pension for Selvstændige.

Livsforsikring til dine efterladte

Du kan vælge en livsforsikringsudbetaling til dine efterladte fra 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. – i intervaller af 300.000 kr. Beløbet udbetales skattefrit på én gang samtidig med opsparingen. Afhængig af din alder kan beløbet forhøjes yderligere til individuel pris.

Livsforsikring af din samlever

Skattefri livsforsikringsudbetaling hvis du mister din ægtefælle eller samlever, selv om denne ikke har tegnet pensionsordning. Beløbsstørrelsen er enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Forsikringen træder i kraft seks måneder efter, at du har oprettet din Velfærdspakke.

Kompensation for modregninger

I forsikringsordningerne er der naturligvis taget højde for samspillet med offentlige ydelser, så̊ du – inden for visse grænser – kompenseres for eventuelle modregninger.

Sundhedssikring af din samlever

Har du en Velfærdspakke med Sundhedssikring kan din ægtefælle eller samlever også tegne Sundhedssikring uden nødvendigvis at oprette pensionsordning.

Kritisk Sygdomsforsikring

Kritisk Sygdom sikrer dig 150.000, 300.000 eller 450.000 kr. skattefrit på én gang, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom som for eksempel kræft, blodprop i hjernen eller hjertet, nyresvigt m.m. Udbetalingen kan eksempelvis bruges til at købe din ægtefælle eller samlever fri fra job i en periode, hvor tilværelsen er blevet sværere.

Sundhedspakke inkluderet

Du er omfattet af en Sundhedspakke, hvor du får en række fordele:
– PFS sikrer økonomien under jobafklaring og ressourceforløb
– Hjælp til at navigere i det offentlige
– Adgang til Second Opinion for hele familien
– Stresshotline

Bliv dækket af forsikring mens du tjener penge

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.