Hos PFS stiger prisen på Tab af erhvervsevne forsikring ikke. Den falder.

Mange pensionsselskaber har svært ved at få regnskabet til at balancere, i forhold til deres udgifter til de forsikringsdækninger, der er tilknyttet pensionsaftalerne. Prisstigninger for kunderne har været resultatet.

Derfor er vi glade for at gentage; at i PFS-ordningen stiger præmien på Tab af erhvervsevne dækning ikke – heller ikke de næste fem år.

I den nye samarbejdsaftale med Danica sikrede vi bl.a.:

  • At præmien pr. 1. januar 2019 nedsættes med 20 %
  • At præmien fastfryses i de næste fem år.
  • At den øvre grænse for TAE-dækning hæves fra 700.000 kr. til 1,5 mio. kr.
  • At indtrædelsesalderen i ordningen hæves fra indtil 60 år, til indtil 62 år.

Fakta

  • Prisen på tab af erhvervsevne-forsikring (TAE), nedsættes med 20 %, og der indføres en garanti mod prisstigninger de næste 5 år.
  • Den øvre grænse for TAE-dækning sættes op fra 700.000 kr. til 1,5 mio. kr.
  • De direkte årlige omkostninger nedsættes til 1,7 % af de første 50.400 kr. svarende til maksimalt 857 kr. årligt.
  • Indtrædelsesalder for forsikringer hæves fra indtil 60 år til indtil 62 år
  • Bonus til medlemmer forhøjes 1. januar 2019 med 20 % – fra 0,25 % til 0,30 % af pensionsformuen – svarende til en stigning fra 50 til 60 mio. kr. årligt
  • Der indføres 1. januar 2020 bonus på 0,15% af formuen for pensionsordninger under udbetaling
Du kan se de samlede forbedringer, vi har opnået til vores medlemmer siden 2012, her
PFS' Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.