Hvad mener partierne om loftet over indbetalinger til ratepension?

Pension for Selvstændige har i forbindelse med folketingsvalget 2019 spurgt en række politikere om, hvad deres partis holdning er til loftet over indbetalinger til ratepension, der modvirker selvstændiges mulighed for at spare op.

Læs hele vores brev nedenfor. De kommende dage vil vi tilføje svarene fra de partier, der har svaret i den rækkefølge vi har fået svarene ind.

LIBERAL ALLIANCE

Liberal Alliance har præsenteret sit Iværksætterudspil med 15 initiativer, og foreslår blandt andet at ”man forhøjer loftet for indskud på en ratepension til 100.000 kr. om året, så man bedre kan spare op i de år, det går godt.

” I øvrigt foreslår Liberal Alliance at ”Pensionsformuen skal ud og arbejde i virksomhederne. Liberal Alliance vil dels fjerne kravet om, at man maksimalt må eje 25 pct. af sin virksomhed, og dels fjerne kravet til selskabsform, så man i højere grad kan bruge sin pensionsopsparing og investere dem i sin virksomhed.”

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI, politisk konsulent Nicolaj Larsen på vegne af Mette Abildgaard

”Ja – vi har tidligere sagt, at vi gerne vil hæve loftet. Pengene skal selvfølgelig passe.”

ALTERNATIVET, Carolina Magdalene Meier

”For Alternativet er det vigtigt, at skattepolitik understøtter et mere lige samfund, en grøn omstilling og en stabil økonomi. Loftet på indbetalinger til ratepensionen opfylder et lighedsskabende formål. Når der indbetales til ratepensionen opnås en skattemæssig begunstigelse, og der er derfor behov for et loft, for at sikre, at der betales en rimelig skat.

Der er heldigvis andre muligheder for at spare op til pension uden den skattebegunstigelse som ratepensionen giver, og de muligheder kan selvstændige benytte sig af. Hvis Pension for Selvstændige har forslag til hvordan vi kan gøre pensionsopsparingsforholdene bedre for de selvstændige uden at gå på kompromis med et mere lige samfund, vil jeg meget gerne høre jeres forslag.”

Carolina Magdalene Meier har efterfølgende uddybet, at ”det lyder som en interessant ide” med en mulighed for at selvstændige skal kunne skubbe fradragsmuligheden for indbetalinger på ratepension foran sig i 3 eller 5 år. ”Jeg er bekymret for, om det bliver administrativt tungt, men hvis det ikke er tilfældet, synes jeg det er en god ide”, tilføjer Carolina.

DANSK FOLKEPARTI, Nyhedschef Henrik Mogensen på vegne af Kristian Thulesen Dahl

”Nej. Vi ønsker ikke at ændre på loftet, men det kunne måske være en mulighed at se det over en treårig periode, så loftet over en treårig periode vil være på 150.000 kr.”

PARTIET KLAUS RISKÆR PEDERSEN, Klaus Riskær Pedersen

Selvstændiges konto skal betragtes akkumulerende. Under CVR nummer skal op til 15% af den løn som en selvstændig trækker ud til personlig beskatning kunne indskydes på ratepension. Beløbet skal anskues akkumuleret, så saldoen opskrives med det muligt hensatte beløb hvorfra fragår det faktisk hensatte. Der skal være en 5 års forældelse hvor tilgang til hensættelses saldo bortfalder.”

Kære politikere

I anledning af det nært forestående valg til Folketinget vil Pension for Selvstændige på vegne af sine 33.000 medlemmer benytte lejligheden til at stille et spørgsmål til de opstillingsberettigede partier og beder venligst om jeres svar på nedenstående.

Svarene vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, www.pfs.dk, samt på Pension for Selvstændiges Facebook-side og LinkedIn-profil.

Pension for Selvstændige er en non-profit fond stiftet i 1990 af SMVdanmark, Dansk Byggeri og TEKNIQ Arbejdsgiverne med det formål at få selvstændige til at tage stilling til spørgsmålet om pension og forsikringer. Og at sikre selvstændige pensions- og forsikringsordninger på ordentlige vilkår og med lave omkostninger.

Baggrund

Modsat lønmodtagere generelt må mange selvstændige erhvervsdrivende leve med stærkt svingende indtægter fra år til år. Det betyder, at de kan have svært ved at binde sig til beløbsmæssigt faste indbetalinger på deres pensionsopsparing.

En YouGov-undersøgelse gennemført for Pension for Selvstændige i 2017 viste, at kun halvdelen af de selvstændige har en egentlig pensionsordning, som de løbende indbetaler til.

De selvstændige forklarer selv den manglende interesse for pensionsopsparing med, at reglerne er alt for ufleksible og restriktive, og at lovgivningen er målrettet lønmodtagere med en fast, månedlig indtægt – et ukendt fænomen for rigtig mange selvstændige.

Spørgsmål

Vil du og dit parti arbejde for at ophæve indbetalingsloftet på ratepensionsordningen, som er den nemmeste, billigste og mest fleksible måde at spare op til sin alderdom? Loftet blev indført først på 100.000 kr. – og så med virkning fra 2012 nedsat til 50.000 kr. Ved at ophæve loftet får ikke mindst selvstændige mulighed for i ”gode” år at sætte større beløb ind på ratepension som kompensation for de år, hvor der kun kan sættes lidt eller måske intet ind på ratepensionskontoen.

Hvis nej…

Hvad foreslår du da som en løsning, der i højere grad kan ligestille de selvstændige med lønmodtagerne på pensionsområdet?

 

På forhånd tak for jeres svar

Med venlig hilsen

Pension for Selvstændige

PFS' Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.