Investeringsformer

Når du indbetaler til din pension, skal du gøre dig tanker om, hvordan din opsparing skal investeres. Du kan vælge at lade vores samarbejdspartner, Danica Pension, foretage investeringen for dig eller du kan, i forskellige grader, vælge at gøre det selv.

Gennem vores samarbejde med Danica Pension, tilbydes du følgende muligheder:

  • Danica Balance – Pensionsselskabet investerer din opsparing for dig. Automatisk mindre risiko i takt med din alder
  • Danica Link – Du investerer selv din opsparing – valgfrit mellem 50 investeringsforeninger
  • Danica Select – Fuld frihed til selv at investere. Du følger selv dine investeringer tæt og skaber selv dit afkast blandt 17.000 aktier
  • Danica Traditionel – Fast afkast på din opsparing. Du lader pensionsselskabet investere og har dermed ikke selv involvering i eller indflydelse på, hvad der investeres i.
Investeringsform Hvem administrerer – og hvordan investeres dine penge? Garanti for minimumsudbetaling Valg af risikoprofil Minimumsindbetalinger
Danica Balance Danica – aktier, obligationer, investeringsforeninger og projekter Ja, mod betaling Dig, samt hvor længe der er til du går på pension 24.000 kr.
Danica Link Dig selv – investerings-foreninger udvalgt af Danica Ja, mod betaling Dig 24.000 kr.
Danica Select Dig selv – aktier, obligationer og investeringsforeninger Ikke muligt Dig 100.000 kr. samt 100.000 årligt
Danica Traditionel Danica – aktier, obligationer, investeringsforeninger og projekter Ja Danica 24.000

Danica Balance

Du vælger selv, om du vil være lidt, mellem eller meget risikovillig. På den baggrund klarer Danica investeringerne for dig, og investerer din opsparing, i forhold til hvor risikovillig du er, og hvor lang tid der er, til du skal have din opsparing udbetalt. Som ekstra sikkerhed kan du købe en garanti på Danica Balance, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. Det betyder, at du ikke behøver bekymre dig, hvis kurserne på aktier falder voldsomt. Vi anbefaler, at din garantiperiode ikke varer mere end 10 år.

I begyndelsen af din opsparingsperiode vil du, som udgangspunkt, have en større andel aktier og andre mere risikofyldte investeringer. I takt med at din pensionsalder nærmer sig, flyttes en større og større del til mindre risikofyldte investeringer – herunder obligationer. Det giver balance i investeringen af din opsparing.

  • Vi klarer investeringerne; du bestemmer hvor risikovillig du er
  • Du kan vælge imellem flere forskellige risikoprofiler – og du kan altid skifte imellem disse, hvis du ønsker det
  • Risikoen nedtrappes, i takt med at du bliver ældre

Danica Select

Danica Select er til dig, der selv kan og vil, når det gælder investering. Med Danica Select får du maksimal indflydelse og frihed til selv at vælge de enkelte værdipapirer, som du vil investere i, og du varetager selv afkastet på din pensionsopsparing.

Udover at du selv vælger, hvilke værdipapirer der skal investeres i, har du mulighed for at følge udviklingen i dit depot, hvor du bl.a. kan se dine handelsbevægelser, kursgrafer og dit afkast, samt en lang række andre informationer.

Som forudsætning for at få Danica Select skal dine årlige pensionsindbetalinger være på 100.000 kr. eller mere; eller du skal have et depot på mindst 1 mio. kr. Du kan vælge at sammensætte dine pensionsindbetalinger på mange forskellige måder, så du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

  • Fuld frihed til at investere selv
  • Du får fuldt ansvar for at skabe dine afkast
  • Mulighed for at følge dine investeringer så tæt som muligt

Danica Traditionel

Med Danica Traditionel skal du ikke tænke på investeringen af din opsparing – det klarer vi. Udover en forrentning af din opsparing, som vi fastsætter, får du samtidig en garanti for, hvad du som minimum får udbetalt, når du går på pension.

Vi anbefaler ikke længere Danica Traditionel til nye kunder. Har du Danica Traditionel i dag, bør du overveje at skifte til Danica Balance.

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.