Knap 30 afholdte medlemsmøder var en stor succes!

I løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 har Pension for Selvstændige afholdt en lang række
medlemsmøder over hele landet, hvor hele 1.100 medlemmer viste interesse og deltog. Dagsordenen bød
på faglige oplæg om pension, nyt omkring PFS-aftalen med Danica Pension, et indlæg fra en lokal revisor
som rådgav om skattemæssige fordele, samt andre relevante emner at have styr på som selvstændig
erhvervsdrivende. Aftenerne blev afsluttet med fælles middag. Som et ekstra tiltag havde medlemmerne
også mulighed for at invitere kolleger, ægtefæller og samlevere med til arrangementet.

Medlemsmøderne er et nyt tiltag. ”Vi ved fra medlemsundersøgelser, at medlemmerne har efterspurgt de
her slags møder. De ønsker at høre mere fra os og få gang i en dialog. Derudover er det altid rart for vores
medlemmer at få sat ansigt på og komme organisationen nærmere. Vi er medlemmernes vagthund, og
sørger løbende for, at de får de bedste ordninger – dette budskab er vigtigt at få kommunikeret ud. Derfor
ser vi medlemsmøderne som en god lejlighed til at få dialog med vores medlemmer, og fortælle hvad vi
løbende laver hos PFS”, fortæller Direktør i Pension for Selvstændige, Lars Kvistskov Larsen.

Tid til et pensionstjek?
Deltagerantallet og efterspørgslen på møderne viste med al tydelighed, at møderne var populære. Flere
steder måtte PFS derfor afholde ekstra møder, for at alle interesserede medlemmer havde mulighed for at
deltage.

”Der har været rigtig god stemning på møderne. Nogle møder har været mere dialogpræget end andre,
men alt i alt har vores medlemmer fået stort udbytte af arrangementerne. Medlemsmøderne har givet
mange af deltagerne anledning til at reflektere over deres pension og forsikringsordninger, hvilket har ledt
til, at flere besluttede at tage et ekstra kig på deres pensionsordninger”, siger Thomas Birger Hansen, der er
projektansvarlig for de afholdte medlemsmøder. På møderne blev der ligeledes opfordret til at tage et
online pensionstjek eller få et opfølgende møde med én af PFS’ pensionsrådgivere.

”Man skal regne med, at pension ikke er statisk, og hver gang der sker en ændring i ens liv, kan det påvirke
éns pensionsordning. Vi anbefaler, at man tager et pensionstjek, eller taler med sin rådgiver, hvis man er i
tvivl. Pension og forsikring kan være en jungle at finde rundt i, og det er vores opgave at hjælpe til.” Tilføjer
Per Søgaard, Markedschef hos Pension for Selvstændige.

30.000 medlemmer skaber fordele for den enkelte
Pension for Selvstændige prioriterer at møde medlemmerne i deres egne byer, og informere dem om
hvorfor det netop er os, der skal skaffe dem gode vilkår på pensions- og forsikringsområdet. Til møderne
blev der lagt vægt på størrelsen af Pension for Selvstændige, og vores nu 30.000 medlemmer, hvilket er én
af grundstenene i vores forhandlingskraft. Det er et vigtigt budskab, at hvert enkelte medlem er en del af et
netværk, som er med til at styrke dem hver især og skabe værdi individuelt.

Thomas Birger Hansen påpeger, at ”der var medlemmer inden for alle erhverv. Jeg mødte både
håndværkere, fysioterapeuter, tandlæger, handelsfirmaer og sågar opfindere; men jeg kunne blive ved. Det
viser bare diversiteten i vores organisation. Selvstændige kan stå alene om mange ting, men derfor er det
også godt for dem at vide, at PFS samler dem i en organisation, som bruges til at skabe de fordelagtige
ordninger, som vi kan.”

PFS' Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Kom igang med din pensionsopsparing for kun 2.000 kr. om måneden

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.