Sundhedssikring for medlemmer af Krifa Erhverv

Krifa Erhverv Pensionstilbud og Sundhedssikring

Som medlem af Krifa Erhverv tilbyder Pension For Selvstændige dig information om, og tilbud på, pensions-og sundhedsordninger, der sikrer dig et solidt grundlag for pensionsplanlægning og dermed en solid økonomisk tryghed både op til og i pensionsalderen.

Pensionsordningen, der kaldes Velfærdspakke FLEX og BASIS er åben for virksomhedsejere, deres ægtefælle/samlever samt virksomhedens ledende medarbejdere. Pension For Selvstændige tegner pensions- og sundhedsordninger til næsten alle erhverv.

For ledende medarbejdere gælder, at de kan være forpligtet i forhold til Rammeaftalen med Danica Pension, såfremt virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesaftale med Kristelig Fagforening.

Hovedelementerne i pensionstilbuddet fra Pension For Selvstændige:

Livsforsikring ved død
En skattefri engangsudbetaling ved egen eller ægtefælles/samlevers død

Kritisk sygdomsdækning
En skattefri engangsudbetaling ved Kritisk Sygdom

Tab af erhvervsevne
En månedlig udbetaling ved nedsættelse af erhvervsevne med mindst 50%. Udbetales efter en karensperiode.

Sundhedssikring
En dækning af behandlingsudgifter på privatklinik eller privathospital på op til 1,5 mio. kr. om året, herunder kiropraktor-, fysioterapibehandlinger m.m.

Pensionsopsparing
Pensionsopsparing på alderspension, ratepension eller livsvarig pension, med mulighed for at få tilknyttet garanti mod negativ forrentning.

Pensionsordningen består af nogle basisdækninger, som du kan supplere, så du mere præcist får dækket dine behov, og du kan komme i gang for 2.000 kr. pr. måned.

Sundhedssikring

Krifa Erhverv og Pension for Selvstændige har udvidet tilbuddet til Krifa Erhvervs kunder. Det betyder, at det fremover er muligt at købe en selvstændig sundhedssikring, der sikrer behandling på hospital, straks man har behov for det. Man kan så på et senere tidspunkt vælge at supplere med en pensionsordning, der takket været Krifa Erhvervs aftale også er meget gunstig.

Sundhedssikringen dækker udgifter op til 1,5 mio. kr. pr. år. Sundhedssikringen, der er frivillig, kan oprettes af kunder hos Krifa Erhverv samt deres ægtefæller og samlevere.

Den helårlige præmie for 2019 er 1.136 kr. pr. forsikret person. Indtræder du i løbet af året, betaler du kun for den periode, hvor du er dækket. Indbetaling til Sundhedssikring er som hovedregel ikke skattefradragsberettiget. Til gengæld er de ydelser, du måtte modtage, ikke skattepligtige.

Ordningen er lavet i et samarbejde mellem Krifa Erhverv, Pension for Selvstændige og Danica Pension. Al administration vedrørende ordningen sker hos Pension for Selvstændige.

Tilmeldingsbegæring skal printes ud, underskrives og indsendes til Pension for Selvstændige. Du kan også rekvirere begæringen i en papirudgave ved henvendelse til info@pfs.dk eller på telefon 33 93 86 00.

Det er en forudsætning, at der ved optagelse i forsikringen kan afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Sundhedssikringen omfatter efter nærmere bestemte regler:

 • konsultation
 • forundersøgelse
 • ophold på hospital eller klinik
 • kirurgisk og medicinsk behandling
 • efterkontrol og ambulant genoptræning efter kirurgisk behandling
 • receptpligtig medicin

Desuden dækker ordningen behandlinger hos:

 • fysioterapeut
 • zoneterapeut
 • akupunktør
 • kiropraktor
 • psykolog
 • psykiatrisk speciallæge
 • klinisk diætist

Kom i gang med din pensionsopsparing
allerede i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du holdes opdateret om pension og forsikring, så sender vi relevant information til dig som selvstændig.
Vores nyhedsbrev vil blive sendt ud 2-3 gange årligt!

Du er nu tilmeldt PFS nyhedsbrevet.