Tilbud til medlemmer af Krifa

Pension og sundhedssikring til selvstændige erhvervsdrivende

Som medlem af Krifa tilbyder Pension for Selvstændige dig information om, og tilbud på, pensions-og sundhedsordninger, der sikrer dig et solidt grundlag for pensionsplanlægning og dermed en solid økonomisk tryghed både op til og i pensionsalderen.

Pensionsordningen, der kaldes Velfærdspakke FLEX og BASIS er åben for virksomhedsejere og deres ægtefælle/samlever. Pension for Selvstændige tegner pensions- og sundhedsordninger til næsten alle erhverv.

Hovedelementerne i pensionstilbuddet fra Pension for Selvstændige:

Livsforsikring ved død
En skattefri engangsudbetaling ved egen eller ægtefælles/samlevers død

Kritisk sygdomsdækning
En skattefri engangsudbetaling ved Kritisk Sygdom

Tab af erhvervsevne
En månedlig udbetaling ved nedsættelse af erhvervsevne med mindst 50%. Udbetales efter en karensperiode.

Sundhedssikring
En dækning af behandlingsudgifter på privatklinik eller privathospital på op til 1,5 mio. kr. om året, herunder kiropraktor-, fysioterapibehandlinger m.m.

Pensionsopsparing
Pensionsopsparing på alderspension, ratepension eller livsvarig pension, med mulighed for at få tilknyttet garanti mod negativ forrentning.

Pensionsordningen består af nogle basisdækninger, som du kan supplere, så du mere præcist får dækket dine behov, og du kan komme i gang for 2.000 kr. pr. måned.

Enkeltstående Sundhedssikring

Krifa og Pension for Selvstændige har udvidet tilbuddet til Krifas medlemmer. Det betyder, at det fremover er muligt at købe en selvstændig sundhedssikring, der sikrer behandling på hospital, straks man har behov for det. Man kan så på et senere tidspunkt vælge at supplere med en pensionsordning, der takket været Krifas aftale også er meget gunstig.

Sundhedssikringen dækker udgifter op til 1,0 mio. kr. pr. år. Sundhedssikringen, der er frivillig, kan oprettes af kunder hos Krifa samt deres ægtefæller og samlevere.

Den helårlige præmie for 2022 er 1.125 kr. pr. forsikret person. Indtræder du i løbet af året, betaler du kun for den periode, hvor du er dækket. Indbetaling til Sundhedssikring er som hovedregel ikke skattefradragsberettiget. Til gengæld er de ydelser, du måtte modtage, ikke skattepligtige.

Ordningen er lavet i et samarbejde mellem Krifa, Pension for Selvstændige og Danica Pension. Al administration vedrørende ordningen sker hos Pension for Selvstændige.

Tilmeldingsbegæring skal printes ud, underskrives og indsendes til Danica Pension.

Det er en forudsætning, at der ved optagelse i forsikringen kan afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Sundhedssikringen omfatter efter nærmere bestemte regler:

 • konsultation
 • forundersøgelse
 • ophold på hospital eller klinik
 • kirurgisk og medicinsk behandling
 • efterkontrol og ambulant genoptræning efter kirurgisk behandling
 • receptpligtig medicin

Desuden dækker ordningen behandlinger hos:

 • fysioterapeut
 • zoneterapeut
 • akupunktør
 • kiropraktor
 • osteopat
 • psykolog
 • psykiatrisk speciallæge
 • klinisk diætist

Kom i gang med din pensionsopsparing
allerede i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.