Lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Folketinget har vedtaget at ændre reglerne for generationsskifte af virksomheder. Bo- og gaveafgiften i forbindelse med overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem er blevet nedsat med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.

Loven skal være med til at sikre fremtiden for de omkring 300.000 arbejdspladser i familieejede virksomheder, der bliver berørt af de nye regler.

Som reglerne var, før den nye lov blev vedtaget, skulle der betales en bo- eller gaveafgift på 15 pct. Efter de nye regler sker der en trinvis nedsættelse. Afgiften falder til 13 pct. i 2016 og 2017. I indeværende år (2018) er afgiften 7 pct. , og i 2020 lander den på 5 pct.. Da der er tale om tilbagevirkende kraft, kan man anmode om at få tilbagebetalt afgift afregnet efter de gamle regler. På den måde er der skabt en markant forbedring af vilkårene ved generationsskifte af familieejede virksomheder.

Det er en forudsætning for at anvende de nye regler, at generationsskiftet sker til nære familiemedlemmer eksempelvis forældre, børn eller børnebørn. Men hvis overdrageren er barnløs, vil det også kunne ske til søskende og søskendes børn på de nye vilkår.

Det er yderligere en forudsætning, at overdrageren har ejet virksomheden i mindst ét år forud for overdragelsen. Og den, der får virksomheden overdraget, skal forblive ejer i mindst tre år herefter.

Gælder alene aktive erhvervsvirksomheder

For at være kvalificeret til afgiftsnedsættelse gælder desuden, at der skal være tale om en aktiv erhvervsvirksomhed og ikke passive formueanbringelser så som udlejningsejendomme, ubebyggede grunde eller ejendomsprojekter. Det er således en yderligere betingelse, at overdrageren eller dennes nærtstående har deltaget aktivt i virksomheden. Som udgangspunkt betyder det en arbejdsindsats i virksomheden på 50 timer om måneden eller deltagelse i selskabets ledelse.

”Vi ved alle, at de mindre og mellemstore familieejede virksomheder er en meget betydelig og uundværlig del af erhvervslivet i Danmark, og at de derfor har stor betydning for beskæftigelsen også – og måske ikke mindst – i landets yderområder. Det samme gælder naturligvis for de helt store, dem som vi alle kender for eksempel Danfoss, Grundfos, Lego, Ecco, Velux, Jysk og Bestseller. Derfor er der heller ikke tvivl om, at de nye muligheder for generationsskifter af alle disse mange tusinde ikke mindst små og mellemstore virksomheder har stor betydning for vores samfundsøkonomi,” siger adm. direktør i Pension for Selvstændige, Lars Kvistskov Larsen.

PFS' Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Kom igang med din pensionsopsparing for kun 2.000 kr. om måneden

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.