Nyheder

Du kan læse relevante nyheder fra Pension for Selvstændige her, men bemærk at du også har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer pr. mail ca. 3 gange årligt  eller følge os endnu oftere på de sociale medier. Du kan følge os på LinkedIn eller like os på Facebook.

 • PFS og Danica Pension er klar med en hjælpende hånd til økonomisk pressede kunder
  18. marts 2020

  Danmark og resten af verden står i en meget ekstraordinær situation, som har stor betydning for alle – også for Danicas Pensions kunder. Særligt selvstændige erhvervsdrivende og små og mellemstore virksomheder er allerede ramt hårdt økonomisk af Corona-situationen. Danica Pension er nu klar til at hjælpe de kunder, som på grund af den ekstraordinære situation…

 • Nu også bonus til pensionsordninger under udbetaling
  5. februar 2020

  Nu også bonus til pensionsordninger under udbetaling: Vores aftale med Danica Pension har gennem årene indeholdt en årlig bonus på pensionsordninger på 0,30 pct. af formuen. Med den nye aftale fra 2018 er det lykkedes at få pensionsformuer under udbetaling omfattet med en årlig bonus på 0,15 pct. af formuen.

 • Prisen på dækning ved Kritisk Sygdom og dødsfald sættes ned
  15. januar 2020

  Prisen på dækning ved Kritisk Sygdom og dødsfald sættes ned: PFS har forhandlet en prisnedsættelse på kritisk sygdom og dødsfald igennem med Danica Pension og Forenede gruppeliv. Som følge af lav skadesfrekvens er det blevet muligt fra 1. januar 2020 at nedsætte prisen på begge forsikringer med 35 pct. Det opkrævede beløb ændres som udgangspunkt…

 • Sæt dine forsikringer på pause
  15. januar 2020

  Sæt dine forsikringer på pause, hvis du får kortvarig ansættelse med firmaordning: Fra 1. januar 2020 tilbyder vi en ny mulighed – PFS ”STOP & START” – for selvstændige, der får en midlertidig ansættelse i en virksomhed med firmapensionsordninger og forsikringer. Dermed undgår du at betale for dobbelt dækning. Har du været medlem af Pension…

 • Flot afkast i 2019 år-til-dato
  17. december 2019

  Pension for Selvstændige glæder sig over at Danica Pension i 2019 har leveret et højt afkast. De fleste af vores medlemmer kan konstatere et afkast år-til-dato på to-cifrede. Og ydermere kan vi glæde os over, at Danica Pensions afkast har været blandt de bedste i markedet, siden selskabet indførte en ny investeringsstrategi i midten af januar 2016.

 • Ekstra fradrag på pensionsindbetalinger 2019
  16. december 2019

  Det ekstraordinære fradrag på pensionsindbetalinger op til 71.500 kr. er i 2019 på 22%, hvis du har mindre end 15 år til folkepensionsalderen og på 8%, hvis du har mere end 15 år til. Fradraget stiger i 2020 til henholdsvis 32% og 12%.

 • Ekstra indbetaling inden nytår – åbningstider
  13. december 2019

  Nytåret nærmer sig, og dermed er det ved at være sidste chance, hvis man skal indbetale til pension og få et ekstra skattefradrag i 2019. Såvel PFS som Danica Pension holder åbent den 23., 27. og 30 december, men der kan være travlhed og kø ved telefonerne.

 • Hvad mener partierne om loftet over indbetalinger til ratepension?
  27. maj 2019

  Pension for Selvstændige har i forbindelse med folketingsvalget 2019 spurgt en række politikere om, hvad deres partis holdning er til loftet over indbetalinger til ratepension, der modvirker selvstændiges mulighed for at spare op.

 • Ekstra fradrag på pensionsindbetalinger
  21. december 2018

  Er du opmærksom på, at du fra og med 2018 opnår et ekstra fradrag på pensionsindbetalinger på op til 70.000 kr. til ratepension eller livsvarig pension. Fradraget er på 8% hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen, og på 20% hvis du har mindre end 15 år til. (Fradraget gælder den kommunale skat)

 • Hos PFS stiger prisen på Tab af erhvervsevne forsikring ikke. Den falder.
  15. oktober 2018

  Mange pensionsselskaber har svært ved at få regnskabet til at balancere, i forhold til deres udgifter til de forsikringsdækninger, der er tilknyttet pensionsaftalerne. Prisstigninger for kunderne har været resultatet. Derfor er vi glade for at gentage; at i PFS-ordningen stiger præmien på Tab af erhvervsevne dækning ikke – heller ikke de næste fem år.

 • PFS forlænger aftale med Danica Pension med endnu bedre vilkår for PFS-kunder
  27. juni 2018

  Pension for Selvstændige har i vinteren 2017/2018 gennemført en sondering af pensionsmarkedet for selvstændige og efterfølgende valgt at forlænge aftalen med Danica Pension med fem år fra den 1. juli 2018. Den nye aftale har betydet en række forbedrede vilkår. Med endnu flere medlemmer og endnu større samlet formue, er det lykkedes at opnå en række forbedringer til PFS’ medlemmer.

 • Knap 30 afholdte medlemsmøder var en stor succes!
  18. maj 2018

  I løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 har Pension for Selvstændige afholdt en lang række medlemsmøder over hele landet, hvor hele 1.100 medlemmer viste interesse og deltog. Dagsordenen bød på faglige oplæg om pension, nyt omkring PFS-aftalen med Danica Pension, et indlæg fra en lokal revisor som rådgav om skattemæssige fordele, samt andre relevante emner at have styr på som selvstændig erhvervsdrivende. Aftenerne blev afsluttet med fælles middag. Som et ekstra tiltag havde medlemmerne
  også mulighed for at invitere kolleger, ægtefæller og samlevere med til arrangementet.

 • PFS forhøjer udbetaling af risikobonus på TAE til 34 mio. kr.
  23. april 2018

  Medlemmer i Pension for Selvstændige med kombineret pensions- og forsikringsordninger kan se frem til at få en bonus fra deres tab af erhvervsevne-forsikring. Overskuddet på i alt 34,4 mio. kr. er blevet tilskrevet medlemmernes pensionskonti i forhold til hvilke forsikringsdækninger, de har. Teksten på medlemmernes kontooversigt vil være ”Risikooverskud fra PFS”.

 • Second opinion – udvejen, når lægen giver op
  3. april 2018

  Tidligt i Lene Holms behandlingsforløb, siger lægen: ”Du bliver aldrig bedre. Der ikke er mere at gøre. De symptomer må du bare acceptere og lære at leve med.”
  Men det var Lene ikke indstillet på at acceptere, da hun, efter at være blevet ramt af stress, fik problemer bl.a. med sit stofskifte.

 • Webinar om selvstændige og pension
  16. november 2017

  PFS’ samarbejdspartner, Danica Pension, holdt tirsdag (14/11) webinar for PFS’ medlemmer om, man som selvstændig sparer nok op til pension.

 • Nyhedsbrev oktober 2017
  27. oktober 2017

  INGEN PRISSTIGNINGER PÅ TAB AF ERHVERVSEVNE HOS PFS Der har været en del i pressen om, at pensionsselskaberne hæver prisen på Tab af Erhvervsevne-forsikringen markant.  Det er derfor godt, du har dine ordninger via Pension for Selvstændige – hos Danica. PFS er en selvstændig risikogruppe, der har sit eget regnskab for TAE. Der er orden…

 • Webinar om et bedre arbejdsliv
  26. juni 2017

  PFS’ samarbejdspartner, Danica Pension, holdt onsdag (21/6) webinar for PFS’ medlemmer om, hvordan man kan styre uden om stress og få et bedre arbejdsliv. Under webinaret fortæller stresscoach, forfatter og selvstændig Birgitte Nymann om hvad der sker, når vi oplever stress. Hun giver også en række gode råd til, hvordan man undgår stress og bliver bedre til at tackle hverdagens udfordringer på en positiv måde.

 • Omkostningerne nedsat fra 1. januar 2017
  25. januar 2017

  Fra første januar har vi fået nedsat de direkte omkostninger, som medlemmerne betaler for deres pensionsordning. De direkte omkostninger er de omkostninger, man betaler til pensionsselskabet – i PFS’ tilfælde er det til Danica Pension – for at administrere ordningen for kunden. De direkte omkostninger har traditionelt altid været lave for PFS-kunder i Danica –…

 • Tab af erhvervsevneforsikringen (TAE) bliver billigere
  25. januar 2017

  Præmien for Tab af erhvervsevne er de senere år blevet nedsat med 30 pct. Det er sket i en tid, hvor flere andre selskaber har sat præmien op. Alligevel er vi i stand til fra 1. januar 2017 at nedsætte præmien med yderligere 5 pct. Vi har – som andre selskaber – aktuarer til at…

 • E-bog om valg- og informationsmøder
  25. januar 2017

  Novembers valg- og informationsmøder for medlemmerne af Pension for Selvstændige blev de bedst besøgte nogensinde. Både antallet af tilmeldte og antallet af fremmødte til de tre møder i Roskilde, Kolding og slutteligt Aalborg slog rekord med henholdsvis knap 900 tilmeldte og knap 800 deltagere. Fra PFS ser vi med glæde tilbage på tre dejlige møder…

PFS’ Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Tilmeld nyhedsbrev

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.