Nyheder

Du kan læse relevante nyheder fra Pension for Selvstændige her, men bemærk at du også har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer pr. mail ca. 3 gange årligt  eller følge os endnu oftere på de sociale medier. Du kan følge os på LinkedIn eller like os på Facebook.

 • Hvad mener partierne om loftet over indbetalinger til ratepension?
  27. maj 2019

  Pension for Selvstændige har i forbindelse med folketingsvalget 2019 spurgt en række politikere om, hvad deres partis holdning er til loftet over indbetalinger til ratepension, der modvirker selvstændiges mulighed for at spare op.

 • Ekstra fradrag på pensionsindbetalinger
  21. december 2018

  Medlemmer i Pension for Selvstændige med kombineret pensions- og forsikringsordninger kan se frem til at få en bonus fra deres tab af erhvervsevne-forsikring. Overskuddet på i alt 34,4 mio. kr. er blevet tilskrevet medlemmernes pensionskonti i forhold til hvilke forsikringsdækninger, de har. Teksten på medlemmernes kontooversigt vil være ”Risikooverskud fra PFS”.

 • Hos PFS stiger prisen på Tab af erhvervsevne forsikring ikke. Den falder.
  15. oktober 2018

  Medlemmer i Pension for Selvstændige med kombineret pensions- og forsikringsordninger kan se frem til at få en bonus fra deres tab af erhvervsevne-forsikring. Overskuddet på i alt 34,4 mio. kr. er blevet tilskrevet medlemmernes pensionskonti i forhold til hvilke forsikringsdækninger, de har. Teksten på medlemmernes kontooversigt vil være ”Risikooverskud fra PFS”.

 • PFS forlænger aftale med Danica Pension med endnu bedre vilkår for PFS-kunder
  27. juni 2018

  Medlemmer i Pension for Selvstændige med kombineret pensions- og forsikringsordninger kan se frem til at få en bonus fra deres tab af erhvervsevne-forsikring. Overskuddet på i alt 34,4 mio. kr. er blevet tilskrevet medlemmernes pensionskonti i forhold til hvilke forsikringsdækninger, de har. Teksten på medlemmernes kontooversigt vil være ”Risikooverskud fra PFS”.

 • Knap 30 afholdte medlemsmøder var en stor succes!
  18. maj 2018

  I løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 har Pension for Selvstændige afholdt en lang række
  medlemsmøder over hele landet, hvor hele 1.100 medlemmer viste interesse og deltog.

 • PFS forhøjer udbetaling af risikobonus på TAE til 34 mio. kr.
  23. april 2018

  Medlemmer i Pension for Selvstændige med kombineret pensions- og forsikringsordninger kan se frem til at få en bonus fra deres tab af erhvervsevne-forsikring. Overskuddet på i alt 34,4 mio. kr. er blevet tilskrevet medlemmernes pensionskonti i forhold til hvilke forsikringsdækninger, de har. Teksten på medlemmernes kontooversigt vil være ”Risikooverskud fra PFS”.

 • Second opinion – udvejen, når lægen giver op
  3. april 2018

  Tidligt i Lene Holms behandlingsforløb, siger lægen: ”Du bliver aldrig bedre. Der ikke er mere at gøre. De symptomer må du bare acceptere og lære at leve med.”
  Men det var Lene ikke indstillet på at acceptere, da hun, efter at være blevet ramt af stress, fik problemer bl.a. med sit stofskifte.

 • Lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder
  16. januar 2018

  Folketinget har vedtaget at ændre reglerne for generationsskifte af virksomheder. Bo- og gaveafgiften i forbindelse med overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem er blevet nedsat med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.

 • Webinar om selvstændige og pension
  16. november 2017

  PFS’ samarbejdspartner, Danica Pension, holdt tirsdag (14/11) webinar for PFS’ medlemmer om, man som selvstændig sparer nok op til pension. Vi ved, at mange er utrygge ved deres pension – undersøgelser viser, at hver anden dansker er bekymret for, om han eller hun sparer nok op. Hvordan sikrer du dig som selvstændig et solidt økonomisk fundament til…

 • Nyhedsbrev oktober 2017
  27. oktober 2017

  INGEN PRISSTIGNINGER PÅ TAB AF ERHVERVSEVNE HOS PFS Der har været en del i pressen om, at pensionsselskaberne hæver prisen på Tab af Erhvervsevne-forsikringen markant.  Det er derfor godt, du har dine ordninger via Pension for Selvstændige – hos Danica. PFS er en selvstændig risikogruppe, der har sit eget regnskab for TAE. Der er orden…

 • Webinar om et bedre arbejdsliv
  26. juni 2017

  PFS’ samarbejdspartner, Danica Pension, holdt onsdag (21/6) webinar for PFS’ medlemmer om, hvordan man kan styre uden om stress og få et bedre arbejdsliv. Under webinaret fortæller stresscoach, forfatter og selvstændig Birgitte Nymann om hvad der sker, når vi oplever stress. Hun giver også en række gode råd til, hvordan man undgår stress og bliver…

 • Omkostningerne nedsat fra 1. januar 2017
  25. januar 2017

  Fra første januar har vi fået nedsat de direkte omkostninger, som medlemmerne betaler for deres pensionsordning. De direkte omkostninger er de omkostninger, man betaler til pensionsselskabet – i PFS’ tilfælde er det til Danica Pension – for at administrere ordningen for kunden. De direkte omkostninger har traditionelt altid været lave for PFS-kunder i Danica –…

 • Tab af erhvervsevneforsikringen (TAE) bliver billigere
  25. januar 2017

  Præmien for Tab af erhvervsevne er de senere år blevet nedsat med 30 pct. Det er sket i en tid, hvor flere andre selskaber har sat præmien op. Alligevel er vi i stand til fra 1. januar 2017 at nedsætte præmien med yderligere 5 pct. Vi har – som andre selskaber – aktuarer til at…

 • E-bog om valg- og informationsmøder
  25. januar 2017

  Novembers valg- og informationsmøder for medlemmerne af Pension for Selvstændige blev de bedst besøgte nogensinde. Både antallet af tilmeldte og antallet af fremmødte til de tre møder i Roskilde, Kolding og slutteligt Aalborg slog rekord med henholdsvis knap 900 tilmeldte og knap 800 deltagere. Fra PFS ser vi med glæde tilbage på tre dejlige møder…

 • PFS udbetaler 25 mio. kr. i bonus
  21. april 2016

  I disse dage udbetaler Pension for Selvstændige bonus til de medlemmer, der har tegnet en Tab af Erhvervsevne forsikring. Der udbetales i alt 25 mio. kr., som fordeles til medlemmerne alt efter hvor høj dækning, de har og beløbet indsættes på medlemmernes pensionskonti. ”Det er et godt tegn, at vi igen i år kan udbetale…

 • PFS stod for 34% af samlede pensionsindbetalinger for selvstændige
  26. februar 2016

  De samlede årlige pensionsindbetalinger fra selvstændige var i 2015 ca. 7,1 mia. kr. De samlede indbetalinger til ordninger via Pension for Selvstændige var på godt 2,4 mia. kr., hvilket svarer til 34% af de samlede indbetalinger i hele landet. Men der er fortsat for mange selvstændige, der slet ikke sparer op til pensionen via pensionsordninger…

 • Selvstændige risikerer at blive fattige pensionister
  15. februar 2016

  Dagbladet Børsen sætter søndag den 14. februar fokus på en ny undersøgelse, som ATP har lavet, der bekræfter det kendte skisma : at selvstændige sparer for lidt op på pensionsordninger i forhold til lønmodtagerne. Lønmodtagerne har for en stor gruppes vedkommende opsparing via overenskomstbestemte pensionsordninger, mens de selvstændiges pensionsopsparing beror på frivillighed og – ikke…

 • Næsten halvdelen af iværksættere kommer hurtigt igang med pension
  29. januar 2016

  Næsten halvdelen af iværksættere kommer i gang med en pensionsopsparing inden for fire år. Der går kortere tid fra en selvstændig etablerer en virksomhed, til hun eller han også får gang i sine pensionsindbetalinger. Det viser en undersøgelse, som Håndværksrådet i løbet af 2015 har lavet blandt sine medlemmer. I 2015 havde 48 pct. fået…

PFS’ Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Tilmeld nyhedsbrev

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.