Nyhedsbrev oktober 2017

INGEN PRISSTIGNINGER PÅ TAB AF ERHVERVSEVNE HOS PFS
Der har været en del i pressen om, at pensionsselskaberne hæver prisen på Tab af Erhvervsevne-forsikringen markant.  Det er derfor godt, du har dine ordninger via Pension for Selvstændige – hos Danica. PFS er en selvstændig risikogruppe, der har sit eget regnskab for TAE. Der er orden i risikoforløbet hos os. Derfor stiger prisen på TAE ikke for personer, der har ordninger via PFS.

FORBEDRET SUNDHEDSSIKRING
Vi har løbende fokus på forsikringsdækningerne, der er tilknyttet pensionsopsparing via Pension for Selvstændige. Vi tilbyder nogle ordentlige ordninger til en rimelig pris – men der er folk, der har behov for flere end de 12 behandlinger, der i øjeblikket er maksimum pr. år, hos f.eks. fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog. Derfor har vi nu fået mulighed for at tilbyde ”det nødvendige antal” behandlinger pr. år – og det uden prisstigninger. Desuden kan man fremover få råd og vejledning om sund levevis – og komme i behandling hos diætist, selv om ens BMI ikke er over 30; hvis behandlingen er en del af et behandlingsforløb for anden sygdom – f.eks. hjertekarsygdom.

GENFORHANDLING
Pension for Selvstændige er jo i princippet en indkøbsforening af pensionsordninger. Vi tjekker løbende markedet for at se, hvordan vi ligger i forhold til andre udbydere af ordninger – og vi har gennem de senere år da også formået at få vores samarbejdspartner, Danica, til at regulere aftalen til fordel for vores medlemmer. Bl.a. er TAE-præmien nedsat med 35-40 % siden 2013, og de direkte omkostninger er nu kun 2 % af de første 49.300 kr. af årets indbetalinger – og derefter nul.

Helt ifølge planen er vi i gang med en større sonderingsrunde for en samarbejdsaftale for de næste 5 år. Vi er i en proces, hvor vi har indbudt tre nye selskaber til at give deres bud på en samarbejdsaftale med PFS – sideløbende med, at vi genforhandler med Danica. Vi forventer at kunne offentliggøre den nye aftale i februar 2018.

PFS repræsenterer nu knap 30.000 ordninger hos Danica og en samlet formue på ca. 18 mia. kr.


DIALOG MED MEDLEMMERNE

Vi har i år gennemført en del undersøgelser om pension og PFS blandt selvstændige generelt samt blandt medlemmer af Pension for Selvstændige. Det har været en god og positiv proces – som vi vil have stor gavn af i forhold til fortsat at servicere selvstændige fremover med de bedste pensionstilbud. Desuden har vi modtaget nyttige ideer til vores videre arbejde og ønsker til vores samarbejdspartner, Danica Pension.

MEDLEMSMØDER
Vi afholder medlemsmøder i hele landet i de kommende måneder. Her vi vil give en opdatering på, hvad der sker på pensionsområdet lige nu og høre, hvilke forslag, medlemmerne har til yderligere forbedringer på pensionsområdet. Desuden har vi revisorer med, som vil orientere om regler og muligheder i forhold til pension/skat. Du kan læse mere på www.pfs.dk, hvor du kan se, hvor og hvornår arrangementerne afholdes nær dig. Du er velkommen til at tage ledsager(e) og kolleger med til arrangementet. Møderne begynder kl. 17.30 og afsluttes kl. 19.00 med middag. Deltagelse er gratis.

MERE ONLINE-KOMMUNIKATION
Vi har på valgmøder, i spørgeskemaundersøgelser og via fokusgruppemøder oplevet efterspørgsel  fra medlemmerne om mere løbende information fra PFS. Undersøgelserne viser også, at vi har et forståeligt koncept og de rigtige produkter til at hjælpe med at sikre de selvstændiges pensionsforhold.

”Det stemmer fint overens med, at vi gerne vil øge kendskabet til PFS

– så vi bliver endnu flere, der køber ind sammen.”

Derfor vil vi fremover kommunikere langt mere på mail, hjemmeside og sociale medier. Vi vil sende flere nyhedsbreve ud til medlemmerne, vi vil fortælle om arrangementer og nyheder på vores hjemmeside, vi vil lave flere opslag på Facebook og poste flere relevante informationer på LinkedIn. Og vi opfordrer derfor medlemmer, organisationer, samarbejdspartnere og andre pensionsinteresserede til løbende at dele med deres netværk. Vi håber, at DU i fremtiden også vil følge os på Facebook og LinkedIn og dermed også dele de gode historier med DIT netværk. På den måde får vi øget kendskabet til PFS og fortalt selvstændige, hvor vigtigt det er at få taget stilling til sin pension, og at man skal huske de nødvendige forsikringer.

HUSK AT GIVE OS DIN MAIL-ADRESSE
Du modtager dette nyhedsbrev med posten, fordi Danica ikke har registreret din mail-adresse. Vi beder derfor om, at du går ind på din ordning i Danica Pension og tilføje din e-mail adresse i dine kontaktoplysninger.
Husk at klikke af ud for samtykke.

Du kan opdatere dine kontaktoplysninger med mail-adresse her: www.danicapension.dk/info
Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet af dette nyhedsbrev, er du meget velkommen til at kontakte os i Pension for Selvstændige på info@pfs.dk eller på telefon 33 93 86 00.

PFS' Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Kom igang med din pensionsopsparing for kun 2.000 kr. om måneden

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.