Om Pension for Selvstændige

Historien om Pension for Selvstændige

Pension for Selvstændige er en non-profit fond stiftet af organisationer for selvstændige.

Vores mål er at informere selvstændige om fordele ved – også – at have traditionelle pensionsopsparinger og tilknyttede forsikringer. Vi lægger afgørende vægt på personlig rådgivning og personlige møder.

Det er endvidere vores opgave at sikre selvstændige pensions- og forsikringsordninger med ordentlige vilkår og lave omkostninger. På medlemmernes vegne har vi løbende dialog med pensionsselskabet for at sikre forbedringer i ordningerne og markedets bedste vilkår.

Vores tilknytning til organisationerne og deres medlemmer samt vores nuværende portefølje på flere end 35.000 pensionsordninger og en samlet medlemsformue på mere end 30 mia. kr. giver os den største samlede forhandlingskraft på pensionsområdet for selvstændige i Danmark.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os – vores rådgivere findes over hele landet og er klar til at hjælpe dig.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003

Bestyrelsen for Pension for Selvstændige

Vedtægter og regnskab

Regnskabet for driftsselskabet Fonden Pension for Selvstændige havde i 2019 samlede indtægter på 10,8 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. i 2018.

Årets resultat efter afskrivninger, renter, finansielle poster og skat blev på 4,0 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i 2018. Resultatet overføres til næste år. Egenkapitalen er pr. 31. december 2019 opgjort til 26,5 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. pr. 31. december 2018.

PFS har igen i 2019 fået flere nye medlemmer og repræsenterer nu ca. 35.000 ordninger. Medlemmernes samlede formue var ved udgangen af 2019 på ca. 26,1 mia. kr.

Særlige aftaler med dofk, Krifa Erhverv & TEKNIQ Arbejdsgiverne

Downloads

Her findes diverse materiale til download, herunder logo og aktuelle brochurer i PDF format.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.