Om Pension for Selvstændige

Historien om Pension for Selvstændige

Pension for Selvstændige er en non-profit fond stiftet af organisationer for selvstændige.

Vores mål er at informere selvstændige om fordele ved – også – at have traditionelle pensionsopsparinger og tilknyttede forsikringer. Vi lægger afgørende vægt på personlig rådgivning og personlige møder.

Det er endvidere vores opgave at sikre selvstændige pensions- og forsikringsordninger med ordentlige vilkår og lave omkostninger. På medlemmernes vegne har vi løbende dialog med pensionsselskabet for at sikre forbedringer i ordningerne og markedets bedste vilkår.

Vores tilknytning til organisationerne og deres medlemmer samt vores nuværende portefølje på flere end 35.000 pensionsordninger og en samlet medlemsformue på mere end 25 mia. kr. giver os den største samlede forhandlingskraft på pensionsområdet for selvstændige i Danmark.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os – vores rådgivere findes over hele landet og er klar til at hjælpe dig.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003

Det har vi opnået de seneste år

PFS er medlemmernes vagthund
– således arbejdes der løbende på at forbedre vilkårene og nedsætte priserne

Direkte årlige omkostninger sænkes fortsat - siden 2012 samlet nedsat med 76%
2012 3,5% af de første 100.000 kr. (derefter 0%) – maksimalt 3.500 kr.
2013 2% af de første 100.000 kr.  (derefter 0%) – maksimalt 2.000 kr.
2017 2% af de første 49.300 kr. (derefter 0%) – maksimalt 986 kr.
2018 1,7 % af de første 50.400 kr. (derefter 0%) – maksimalt 857 kr. (pristalsreguleret 2020 til 1,7% af 52.600 – maksimalt 894 kr.)
Tab af erhvervsevne forsikring bliver bedre og billigere - siden 2013 samlet nedsat med 47%
2013 Nedsat med 30%
2015 Frit valg af udløb 62, 65 eller 67 år fra og med 2015
2017 Nedsættes med 5%
2018 Forhøjelse af kompensationsbeløb i ressourceforløb
2018 (1/7) Øvre grænse for dækning sættes op fra 700.000 kr. til 1,5 mio. kr.
2019 Pris nedsættes med 20% samtidig med, at der indføres en garanti mod prisstigninger de næste 5 år
2020 Valgfrit udløb på 65 år eller “indtil folkepensionsalderen” på nye ordninger
Forbedrede vilkår
2013 Gruppedækninger forlænges fra 65 til 67 år
2015 Lempeligere vilkår for helbred ved optagelse i sundhedssikring
2017 Indførelse af sundhedspakke med sikring af økonomi under jobafklaring og ressourceforløb, ”Second Opinion” m.m.
2018 Forbedret sundhedssikring med nødvendige antal behandlinger
2018 (1/7) Indtrædelsesalder forhøjes fra indtil 60 år til indtil 62 år
2018 (1/7) Bonus til medlemmer forhøjes med 20% – fra 0,25% til 0,30% af pensionsformuen – svarende til en stigning fra 50 til 60 mio. kr. årligt
2020 Der indføres bonus på 0,15% af formuen for pensionsordninger under udbetaling
2020 Børnesundhedssikring udvides fra 2-21 år til 0-24 år
2020 “PFS STOP & START” med mulighed for at sætte forsikringer (og pensionsindbetalinger) på pause i op til 12 måneder hvis man eksempelvis får et midlertidigt job eller en projektansættelse med firmapension og forsikringer.
2020 Prisen på Kritisk Sygdom og Dødsfaldsdækning nedsættes med 35 pct.

Bestyrelsen for Pension for Selvstændige

Regnskab 2019

Regnskabet for driftsselskabet Fonden Pension for Selvstændige havde i 2019 samlede indtægter på 10,8 mio. kr. mod 11,0 mio. kr. i 2018.

Årets resultat efter afskrivninger, renter, finansielle poster og skat blev på 4,0 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i 2018. Resultatet overføres til næste år. Egenkapitalen er pr. 31. december 2019 opgjort til 26,5 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. pr. 31. december 2018.

PFS har igen i 2019 fået flere nye medlemmer og repræsenterer nu ca. 35.000 ordninger. Medlemmernes samlede formue var ved udgangen af 2019 på ca. 26,1 mia. kr.

Særlige aftaler med dofk, Krifa Erhverv og TEKNIQ

Downloads

Her findes diverse materiale til download, herunder logo og aktuelle brochurer i PDF format.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.