Om Pension for Selvstændige

Historien om Pension for Selvstændige

Pension for Selvstændige er en non-profit fond stiftet af organisationer for selvstændige.

Vores mål er at informere selvstændige om fordele ved – også – at have traditionelle pensionsopsparinger og tilknyttede forsikringer. Vi lægger afgørende vægt på personlig rådgivning og personlige møder.

Det er endvidere vores opgave at sikre selvstændige pensions- og forsikringsordninger med ordentlige vilkår og lave omkostninger. På medlemmernes vegne har vi løbende dialog med pensionsselskabet for at sikre forbedringer i ordningerne og markedets bedste vilkår.

Vores tilknytning til organisationerne og deres medlemmer samt vores nuværende 30.000 medlemmer med en formue på over 20 mia. kr. giver os den største samlede forhandlingskraft på pensionsområdet for selvstændige i Danmark.

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os – vores rådgivere findes over hele landet og er klar til at hjælpe dig.

”Jeg var godt klar over, at jeg skulle starte en pensionsordning, men det kunne vente tænkte jeg; lige til den dag i 2011, hvor min veninden gav mig et lille skub til at få gjort noget ved det. Jeg fik anbefalet Pension for Selvstændige, og fik et møde, hvor det hele kom på plads – det var dejligt let, og hvert år mødes vi til en gennemgang, så er jeg sikker på, at ordningen stadig passer til mig”, fortæller Anne fra sin klinik i Sønderborg.

Anne Schulz
Fysioterapeut, Selvstændig siden 2003

Det har vi opnået de seneste år

PFS er medlemmernes vagthund
– således arbejdes der løbende på at forbedre vilkårene og nedsætte priserne

Direkte årlige omkostninger sænkes fortsat - siden 2012 samlet nedsat med 76%
2012 3,5% af de første 100.000 kr. (derefter 0%) – maksimalt 3.500 kr.
2013 2% af de første 100.000 kr.  (derefter 0%) – maksimalt 2.000 kr.
2017 2% af de første 49.300 kr. (derefter 0%) – maksimalt 986 kr.
2018 1,7 % af de første 50.400 kr. (derefter 0%) – maksimalt 857 kr.
Tab af erhvervsevne forsikring bliver bedre og billigere - siden 2013 samlet nedsat med 47%
2013 Nedsat med 30%
2015 Frit valg af udløb 62, 65 eller 67 år fra og med 2015
2017 Nedsættes med 5%
2018 Forhøjelse af kompensationsbeløb i ressourceforløb
2018 (1/7) Øvre grænse for dækning sættes op fra 700.000 kr. til 1,5 mio. kr.
2019 Pris nedsættes med 20% samtidig med, at der indføres en garanti mod prisstigninger de næste 5 år
Forbedrede vilkår
2013 Gruppedækninger forlænges fra 65 til 67 år
2015 Lempeligere vilkår for helbred ved optagelse i sundhedssikring
2017 Indførelse af sundhedspakke med sikring af økonomi under jobafklaring og ressourceforløb, ”Second Opinion” m.m.
2018 Forbedret sundhedssikring med nødvendige antal behandlinger
2018 (1/7) Indtrædelsesalder øges fra indtil 60 år til indtil 62 år
2018 (1/7) Bonus til medlemmer forhøjes med 20% – fra 0,25% til 0,30% af pensionsformuen – svarende til en stigning fra 50 til 60 mio. kr. årligt
2020 Der indføres bonus på 0,15% af formuen for pensionsordninger under udbetaling

Bestyrelsen for Pension for Selvstændige

Regnskab 2017

Regnskabet for driftsselskabet Fonden Pension for Selvstændige havde i 2017 samlede indtægter på 10.642.251 kr. mod 10.354.089 kr. i 2016.

Årets resultat efter afskrivninger, renter, finansielle poster og skat er på 3.738.646 kr. mod 2.729.071 kr. i 2016. Resultatet overføres til næste år. Egenkapitalen er pr. 31. december 2017 er opgjort til 20.500.334 kr. mod 16.761.688 kr. pr. 31. december 2016.

PFS har i 2017 fået flere end 2.000 nye medlemmer og repræsenterer nu flere end 30.000 ordninger. Medlemmernes samlede formue var ved udgangen af 2017 på mere end 20 mia. kr.

I Tryghedskassen blev der i 2017 indbetalt bruttopræmier på 89,5 mio. kr. mod 77,8 mio. kr. i 2016, hvilket er en stigning på 15 %. Samlet kommer Tryghedskassen ud med et overskud i 2017 på 27,8 mio. kr. mod et underskud på 4,5 mio. kr. i 2016.

Det øgede overskud skyldes ændringer i hensættelsespraksis i Forenede Gruppeliv og ikke et bedre skadesforløb. Der foreslås ikke præmieforhøjelser i 2019 udover, hvad der allerede er vedtaget som årlige reguleringer på 2-3 %. Egenkapitalen er på 58,3 mio. kr.

Tryghedskassen

Tryghedskassens – Forsikringsforeningen for Selvstændige

De samme parter, som i 1990 etablerede Pension for Selvstændige, etablerede i 2000 indkøbsforeningen ”Tryghedskassen – Forsikringsforeningen for Selvstændige” (Tryghedskassen) med henblik på at opnå de bedste forsikringsprodukter til den bedste pris til gavn for medlemmerne.
Forsikringsdækning omfattet af Pension for Selvstændiges Velfærdspakker etableres via Tryghedskassen, dvs. dækninger i form af udbetaling ved kritisk sygdom, udbetaling af sum ved medlemmets eller ægtefællens/samleverens død samt præmiefritagelse ved mindst 50% nedsættelse af erhvervsevnen.
Forsikringstagere, der har tegnet en Velfærdspakke og dermed har tegnet en eller flere af de nævnte forsikringer, er udover at være medlem af Pension for Selvstændige også medlem af Tryghedskassen, da det er herigennem den type forsikringer etableres. Der opkræves ikke kontingent for medlemskabet, og man udmeldes i samme øjeblik, man ikke mere er omfattet af mindst én af disse forsikringer.
Tryghedskassen sikrer, at forsikringspræmierne holdes på et lavt og stabilt niveau og sikrer, at der sker en løbende udvikling af ordningerne.

Hvis du har spørgsmål til Tryghedskassen eller dit medlemskab heraf kan du kontakte Pension for Selvstændige på tlf. 33938600 eller sende en mail til info@pfs.dk.

Særlige aftaler med Dofk, Krifa erhverv og TekniQ

Downloads

Her findes diverse materiale til download, herunder logo og aktuelle brochurer i PDF format.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du holdes opdateret om pension og forsikring, så sender vi relevant information til dig som selvstændig.
Vores nyhedsbrev vil blive sendt ud 2-3 gange årligt!

Du er nu tilmeldt PFS nyhedsbrevet.