Skip links

Opsparingsformer

Pension for Selvstændige

Disse opsparingsformer tilbydes hos PFS

Når du skal spare op til din pension, handler det om at optimere dine indbetalinger, så du får den bedst mulige balance mellem skattefordele og udbetalingsmuligheder. Der findes i udgangspunktet de tre nedenstående pensionsformer. Desuden er der særlig ophørspension, som er relevant i forbindelse med salg af virksomheden.

 • Ratepension
 • Livrente (livsvarig pension)
 • Aldersopsparing

Det kan du vælge imellem

Ratepension

En ratepension er en fradragsberettiget opsparing, hvor du får et fast beløb udbetalt hver måned, fra den dag du går på pension og mindst 10 år frem.
En ratepension kan oprettes, fra du er 18 år og til 20 år efter, du er nået din pensionsalder.
Udbetalingen er tidsbegrænset til minimum 10 år og maksimum 30 år og kan ikke udbetales på én gang. (kan dog udbetales som en sum ved død)
Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale om måneden, men der er et loft for skattefradrag for indbetalingerne (2024) på 63.100 kr. (Se også ophørende livrente)
I PFS-ordningerne har du opsparingssikring. Det betyder, at dine efterladte får udbetalt din opsparing, hvis du dør, før du selv har fået udbetalt alle pengene.

Du kan købe en forsikring, der giver dig fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse), hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Det betyder, at din opsparing fortsætter, uden at du selv skal indbetale.

Livsvarig livrente

Livrente eller livsvarig pension er en fradragsberettiget opsparing, der sikrer dig pensionsudbetaling, så længe du lever. Modsat ratepensioner er der ikke loft over fradraget for indbetaling. Du kan trække indbetalingerne fra i din skattepligtige indkomst, og som den eneste fradragsberettigede pensionsordning kan du på en livsvarig pension indbetale lige så meget, du har lyst til. Der gælder dog særlige regler for private indbetalinger. Du kan vælge at betale med et engangsbeløb eller løbende.

I Pension for Selvstændige er der knyttet en garanti til din livrente, så dine efterladte er sikret hele din opsparing, hvis du dør inden din udbetalingerne begynder. Og når du har startet udbetalingen fra din livsvarige pension, er du sikret, at dine efterladte får dine udbetalinger i en vis årrække, hvis du dør før et særlig fastsat tidspunkt.
Du betaler almindelig indkomstskat – men ikke arbejdsmarkedsbidrag – af udbetalingerne. Du har mulighed for at tilknytte en forsikring, så pensionsselskabet fortsætter indbetalingerne til din opsparing, hvis du i en periode eller varigt mister din erhvervsevne som følge af en sygdom eller ulykke.

Udbetaling af livrente kan tidligst begynde 3 år før din pensionsalder.

Ophørende livrente

Her gælder et indbetalingsloft (samlet for ratepension og ophørende livrente) på 63.100 kr. (2024). Pengene udbetales i månedlige beløb i mindst 10 år, dog kun så længe du lever. Du betaler personlig indkomstskat – men ikke arbejdsmarkedsbidrag – af udbetalingerne.
Du kan købe en forsikring, der giver dig fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse), hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Det betyder, at din opsparing fortsætter, uden at du selv skal indbetale.

Aldersopsparing

Med en aldersopsparing får du mulighed for at spare op til din pension og få udbetalt en skattefri sum, som engangsudbetaling eller over en periode på op til 20 år. Udbetalingerne modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb.

Udbetalingerne er skattefri, men der er omvendt heller ikke skattefradrag for indbetalingerne. Du kan indbetale (2024) op til 9.100 kr. årligt, hvis du har mere end 7 år til folkepensionen og op til 58.900 kr. årligt, hvis du har 7 år eller mindre til folkepensionen. Hvis du dør, inden din opsparing er helt eller delvist udbetalt, er dine efterladte sikret den resterende del af din aldersopsparing.

Hvis du ønsker din opsparing udbetalt før pensionsalderen, skal du betale en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb til staten samt et mindre gebyr til pensionsselskabet.

Danmarks største frivillige pensionsordning

Med organisationer for selvstændige og en stor medlemsskare i ryggen har vi en forhandlingskraft, der sikrer fordele til de selvstændige.

43.000
pensionsordninger
38
Milliarder kr. i opsparing
+
pensionsordninger
+
Milliarder kr. i opsparing

Start din opsparing nu

Bestil rådgivning

  Er du allerede kunde via PFS?

  Hvordan ønsker du rådgivning?

  Det sker der, når du bestiller rådgivning

  Det sker der, når du bestiller rådgivning

  Din henvendelse sendes videre til din lokale rådgiver, som kontakter dig telefonisk.

  Vi beder dig indikere, hvilken mødeform du umiddelbart foretrække - online eller fysisk. Du kan naturligvis altid bede om en anden mødeform, hvis du ønsker det.

  Inden mødet vil rådgiveren bede dig hente en rapport over dine nuværende pensionsordninger og forsikringer på www.pensionsinfo.dk

  På mødet gennemgår du og din rådgiver din nuværende situation, ønsker og behov. Sammen skræddersyer I en ordning, der passer dig.

  Læs vores brochure

  Mød din lokale PFS-rådgiver

  Via vores samarbejde med Danica Pension har vi lokale chefrådgivere over hele landet.