Pension

Pension kan synes kompliceret, men idéen er grundlæggende simpel nok, og med den rette rådgivning er det muligt at få et overblik over muligheder, behov og ønsker.

Folkepension eller ej; så er det for de fleste mennesker nødvendigt at spare op til alderdommen, hvis man vil bevare sin levestandard.

Man har selvfølgelig mulighed for at spare op i sin virksomhed, via holdingselskab, foretage opsparing i fast ejendom eller investere i værdipapirer og samlerobjekter som kunst, biler, vine m.m. for beskattede midler. Blot bør man ikke lægge alle sine æg i en kurv.

Opsparing gennem en pensionsordning har en række fordele, som man ikke må overse eller undervurdere:

Pensionsformer

 • Ratepension
 • Livrente (livsvarig eller ophørende)
 • Alderspension
 • Kapitalpension (afskaffet i 2013)

Læs mere om pensionsformer

Særlig ophørspension

Specielt for selvstændige – når virksomheden sælges eller på anden måde overdrages, kan du som virksomhedsejer opnå en skattemæssig fordel ved at indskyde penge på en særlig pensionsordning – ophørspension.

Læs mere om særlig ophørspension

Investeringsformer

Du vælger selv, om pensionsselskabet skal investere din opsparing for dig, eller du ønsker at gøre det selv.

 • Balance – pensionsselskabet investerer din opsparing for dig. Automatisk mindre risiko i takt med din alder.
 • Link – du investerer selv din opsparing – valgfrit mellem 50 investeringsforeninger.
 • Select – fuld frihed til selv at investere. Du følger selv dine investeringer tæt og skaber selv dit afkast blandt 17.000 aktier.
 • Traditionel – fast afkast på din opsparing. Du lader pensionsselskabet investere og har dermed ikke selv involvering i eller indflydelse på, hvad der investeres i.

Du kan købe en garanti på Danica Balance, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. ​I garantiperioden investerer vi din opsparing efter en særlig investeringsmåde, hvor vi løbende tilpasser andelen af aktier, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at kunne opfylde garantien. Det betyder, at du ikke behøver bekymre dig, hvis kurserne på aktier falder voldsomt. Vi anbefaler, at din garantiperiode ikke varer mere end 10 år.

Læs mere om investeringsformer

Fordele ved pensionsordninger

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Opsparingen er kreditorbeskyttet, så skulle man som selvstændig gå konkurs med sin virksomhed, vil man fortsat have sin pensionsopsparing.

Fordelagtige skattefradrag for de fleste

Man får skattefradrag i en indtægt, der for erhvervsaktive normalt er højere end den pension, man siden hen skal beskattes af.

Spredning af risiko

De opsparede midler vil blive investeret i en række aktiver – således spredes risikoen.

Lempelig beskatning

Afkastet beskattes også lempeligere (15,3%) end afkast af eksempelvis værdipapirer og selskabsmidler.

Fleksibel udbetaling af pensionopsparing

Pensionsopsparingen kan udbetales over en given årrække, eller så længe man lever; så man er sikker på at have pensionsmidler livet ud.

Mulighed for opsparingsgaranti

Der er mulighed for at tilknytte en opsparingsgaranti, så der fra pensionsselskabets side fortsat indbetales på pensionsordningen, hvis man mister erhvervsevnen.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Seniorrådgivning

Du har adgang til seniorrådgivning ved udbetaling af pensionen, og bliver du syg eller mister erhvervsevnen, har vi et team af skadesbehandlere, der aktivt hjælper dig.

“Frem for alt tvinger man sig selv til at foretage opsparingen”

Sådan sparer andre op til pensionen

Ulla har valgt en Basis pensionsløsning. Hun betaler samlet 2.000 kr./md.

Ulla fortæller: ”Jeg har valgt Basis-pakken fra Pension for Selvstændige. Jeg ved godt, at jeg lige nu ikke får sparet nok op, men heldigvis har jeg fået pension i mine jobs, inden jeg blev selvstændig, og jeg sætter skub i indbetalingerne, så snart virksomhedens økonomi tillader det.

 • Alder: 38 år
 • Antal år som selvstændig: 4
 • Årlig løn: 300.000 kr.

Michael har valgt en Flex pensionsløsning. Han betaler samlet 4.000 kr./md.

Michael fortæller: ”… allerede fra første dag jeg blev selvstændig, havde jeg fokus på vigtigheden af pension, og undersøgte markedet. Jeg var overrasket over de gode forsikringer, som jeg slet ikke kunne få bedre selv, og er slet ikke i tvivl om, at jeg har fået den bedste ordning hos PFS.

 • Alder: 32 år
 • Antal år som selvstændig: nystartet
 • Årlig løn: forventet 350.000

Per har valgt en Flex pensionsløsning. Han betaler samlet 6.500 kr./md.

Per fortæller: ”… jeg havde en pensionsordning, fra før jeg blev selvstændig. Jeg valgte at flytte den til PFS, og samtidig forsætte min pensionsopsparing hos dem, fordi de uvildigt løbende holder øje med min ordning, så jeg med ro i maven kan koncentrere mig om mit arbejde.

 • Alder: 42 år
 • Antal år som selvstændig: 11
 • Årlig løn: 650.000 kr.

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.