Pension

Pension kan synes kompliceret, men idéen er grundlæggende simpel nok, og med den rette rådgivning er det muligt at få et overblik over muligheder, behov og ønsker.

Folkepension eller ej; så er det for de fleste mennesker nødvendigt at spare op til alderdommen, hvis man vil bevare sin levestandard.

Man har selvfølgelig mulighed for at spare op i sin virksomhed, via holdingselskab, foretage opsparing i fast ejendom eller investere i værdipapirer og samlerobjekter som kunst, biler, vine m.m. for beskattede midler. Blot bør man ikke lægge alle sine æg i en kurv.

Opsparing gennem en pensionsordning har en række fordele, som man ikke må overse eller undervurdere:

Pensionsformer

 • Ratepension
 • Livrente (livsvarig eller ophørende)
 • Alderspension
 • Kapitalpension (afskaffet i 2013)

Læs mere om pensionsformer

Særlig ophørspension

Specielt for selvstændige – når virksomheden sælges eller på anden måde overdrages, kan du som virksomhedsejer opnå en skattemæssig fordel ved at indskyde penge på en særlig pensionsordning – ophørspension.

Læs mere om særlig ophørspension

Investeringsformer

Når du indbetaler til din pension, skal du gøre dig tanker om, hvordan din opsparing skal investeres. Du kan vælge at lade vores samarbejdspartner, Danica Pension, foretage investeringen for dig, eller du kan – i forskellige grader – vælge at gøre det selv.

 • Danica Balance* – pensionsselskabet investerer din opsparing for dig. Automatisk mindre risiko i takt med din alder.
 • Danica Link – du investerer selv din opsparing – valgfrit mellem flere end 50 investeringsforeninger.
 • Danica Select – fuld frihed til selv at investere. Du følger selv dine investeringer tæt og skaber selv dit afkast blandt flere end 15.000 aktier.
Investeringsform Hvem administrerer – og hvordan investeres dine penge? Garanti for minimumsudbetaling Valg af risikoprofil Minimumsindbetalinger
Danica Balance Danica – aktier, obligationer, investeringsforeninger og projekter Ja, mod betaling Dig, samt hvor længe der er til du går på pension 24.000 kr. årligt
Danica Link Dig selv – investerings-foreninger udvalgt af Danica Ja, mod betaling Dig 24.000 kr. årligt
Danica Select Dig selv – aktier, obligationer og investeringsforeninger Ikke muligt Dig min. 100.000 kr. i formue samt 100.000 kr. årligt eller formue på min. 1 mio. kr

*Om Danica Balance

Danica Balance Bæredygtigt Valg
Med Danica Balance investerer du allerede bæredygtigt. Men du har også mulighed for at vælge, om du vil investere en del af din pension i selskaber, der gør en mere målrettet positiv forskel for at løse verdens udfordringer inden for klima, miljø og sundhed. Læs mere om Bæredygtigt Valg hos Danica Pension.

Garanti i Danica Balance
Du har mulighed for at købe en garanti på Danica Balance, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling, uanset hvordan det går med investeringen af din opsparing i garantiperioden. ​I garantiperioden investeres din opsparing efter særlige principper, hvor andelen af aktier løbende tilpasses, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at kunne opfylde garantien. Det betyder, at du ikke behøver bekymre dig, hvis kurserne på aktier falder voldsomt. Vi anbefaler, at man drøfter et eventuelt tilkøb af garantien med Danica Pension. Man skal være opmærksom på, at en rentegaranti kan medføre et lavere afkast. Endvidere anbefales det, at garantiperiode ikke varer mere end 10 år.

Læs mere om investeringsformer hos Danica Pension

Fordele ved pensionsordninger

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Opsparingen er kreditorbeskyttet, så skulle man som selvstændig gå konkurs med sin virksomhed, vil man fortsat have sin pensionsopsparing.

Fordelagtige skattefradrag for de fleste

Man får skattefradrag i en indtægt, der for erhvervsaktive normalt er højere end den pension, man siden hen skal beskattes af.

Spredning af risiko

De opsparede midler vil blive investeret i en række aktiver – således spredes risikoen.

Lempelig beskatning

Afkastet beskattes også lempeligere (15,3%) end afkast af eksempelvis værdipapirer og selskabsmidler.

Fleksibel udbetaling af pensionopsparing

Pensionsopsparingen kan udbetales over en given årrække, eller så længe man lever; så man er sikker på at have pensionsmidler livet ud.

Mulighed for opsparingsgaranti

Der er mulighed for at tilknytte en opsparingsgaranti, så der fra pensionsselskabets side fortsat indbetales på pensionsordningen, hvis man mister erhvervsevnen.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Seniorrådgivning

Du har adgang til seniorrådgivning ved udbetaling af pensionen, og bliver du syg eller mister erhvervsevnen, har vi et team af skadesbehandlere, der aktivt hjælper dig.

“Frem for alt tvinger man sig selv til at foretage opsparingen”

Sådan sparer andre op til pensionen

Ulla har valgt en Basis pensionsløsning. Hun betaler samlet 2.000 kr./md.

Ulla fortæller: ”Jeg har valgt Basis-pakken fra Pension for Selvstændige. Jeg ved godt, at jeg lige nu ikke får sparet nok op, men heldigvis har jeg fået pension i mine jobs, inden jeg blev selvstændig, og jeg sætter skub i indbetalingerne, så snart virksomhedens økonomi tillader det.

 • Alder: 38 år
 • Antal år som selvstændig: 4
 • Årlig løn: 300.000 kr.

Michael har valgt en Flex pensionsløsning. Han betaler samlet 4.000 kr./md.

Michael fortæller: ”… allerede fra første dag jeg blev selvstændig, havde jeg fokus på vigtigheden af pension, og undersøgte markedet. Jeg var overrasket over de gode forsikringer, som jeg slet ikke kunne få bedre selv, og er slet ikke i tvivl om, at jeg har fået den bedste ordning hos PFS.

 • Alder: 32 år
 • Antal år som selvstændig: nystartet
 • Årlig løn: forventet 350.000

Per har valgt en Flex pensionsløsning. Han betaler samlet 6.500 kr./md.

Per fortæller: ”… jeg havde en pensionsordning, fra før jeg blev selvstændig. Jeg valgte at flytte den til PFS, og samtidig forsætte min pensionsopsparing hos dem, fordi de uvildigt løbende holder øje med min ordning, så jeg med ro i maven kan koncentrere mig om mit arbejde.

 • Alder: 42 år
 • Antal år som selvstændig: 11
 • Årlig løn: 650.000 kr.

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.