Pensionsformer

Pensionsformer

Når du skal spare op til din pension, handler det om at optimere dine indbetalinger, så du får den bedst mulige balance mellem skattefordele og udbetalingsmuligheder. Der findes i udgangspunktet de tre nedenstående pensionsformer.

Det har tidligere været muligt at indbetale til kapitalpension, men mulighederne for skattefradrag for indbetaling hertil stoppede med udgangen af 2012. Desuden er der særlig ophørspension, som er relevant i forbindelse med salg af virksomheden, og som behandles under et særskilt punkt i menuen til højre.

  • Ratepension
  • Livrente (livsvarig pension)
  • Aldersopsparing
  • Kapitalpension (stoppet for indbetaling i 2013)
Pensionsformer Ratepension Livrente Aldersopsparing
Maksimal indbetaling årligt
59.200,- Ingen begrænsning 5.500,- (indtil 5 år før folkepensionsalderen)
54.200,- (fra og med 5. år før folkepensionsalderen)
Beskatning Indkomstskat Indkomstskat Ingen beskatning
Kan ændres til Livrente Kan ikke ændres Kan ikke ændres
Kan tidligst udbetales fra 60 år, 5 år før folkepension / 3 år før folkepension 60 år, 5 år før folkepension / 3 år før folkepension 60 år, 5 år før folkepension / 3 år før folkepension
Seneste udbetaling Ingen grænse Tidligste udbetalingsalder + 30 år Tidligste udbetalingsalder + 20 år

Ratepension

En ratepension er en fradragsberettiget opsparing, hvor du får et fast beløb udbetalt hver måned, fra den dag du går på pension og mindst 10 år frem.

En ratepension kan oprettes, fra du er 18 år og til 20 år efter, du er nået din pensionsalder.

Udbetalingen er tidsbegrænset til minimum 10 år og maksimum 30 år og kan ikke udbetales på én gang. (kan dog udbetales som en sum ved død)

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale om måneden, men der er et loft for skattefradrag for indbetalingerne (2022) på 59.200 kr. (Se også ophørende livrente)

I PFS-ordningerne har du opsparingssikring. Det betyder, at dine efterladte får udbetalt din opsparing, hvis du dør, før du selv har fået udbetalt alle pengene.

Du kan købe en forsikring, der giver dig fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse), hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Det betyder, at din opsparing fortsætter, uden at du selv skal indbetale.

Livrente (livsvarig pension)

Livrente eller livsvarig pension er en fradragsberettiget opsparing, der sikrer dig pensionsudbetaling, så længe du lever.

Modsat ratepensioner er der ikke loft over fradraget for indbetaling. Du kan trække indbetalingerne fra i din skattepligtige indkomst, og som den eneste fradragsberettigede pensionsordning kan du på en livsvarig pension indbetale lige så meget, du har lyst til. Der gælder dog særlige regler for private indbetalinger.

Du kan vælge at betale med et engangsbeløb eller løbende.

I Pension for Selvstændige er der knyttet en garanti til din livrente, så dine efterladte er sikret hele din opsparing, hvis du dør inden din udbetalingerne begynder. Og når du har startet udbetalingen fra din livsvarige pension, er du sikret, at dine efterladte får dine udbetalinger i en vis årrække, hvis du dør før et særlig fastsat tidspunkt.

Du betaler almindelig indkomstskat – men ikke arbejdsmarkedsbidrag – af udbetalingerne.

Du har mulighed for at tilknytte en forsikring, så pensionsselskabet fortsætter indbetalingerne til din opsparing, hvis du i en periode eller varigt mister din erhvervsevne som følge af en sygdom eller ulykke.

Udbetaling af livrente kan tidligst begynde 3 år før din pensionsalder

Livrente (ophørende)

Her gælder et indbetalingsloft (samlet for ratepension og ophørende livrente) på 59.200 kr. (2022). Pengene udbetales i månedlige beløb i mindst 10 år, dog kun så længe du lever. Du betaler personlig indkomstskat – men ikke arbejdsmarkedsbidrag – af udbetalingerne.
Du kan købe en forsikring, der giver dig fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse), hvis din erhvervsevne bliver nedsat. Det betyder, at din opsparing fortsætter, uden at du selv skal indbetale.

Aldersopsparing

Med en aldersopsparing får du mulighed for at spare op til din pension og få udbetalt en skattefri sum, som engangsudbetaling eller over en periode på op til 20 år. Udbetalingerne modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb.

Udbetalingerne er skattefri, men der er omvendt heller ikke skattefradrag for indbetalingerne.

Du kan indbetale (2022) op til 5.500 kr. årligt, hvis du har mere end 5 år til folkepensionen og op til 54.200 kr. årligt, hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionen.

Hvis du dør, inden din opsparing er helt eller delvist udbetalt, er dine efterladte sikret den resterende del af din aldersopsparing.

Hvis du ønsker din opsparing udbetalt før pensionsalderen, skal du betale en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb til staten samt et mindre gebyr til pensionsselskabet.

Fordele ved pensionsordninger

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Opsparingen er kreditorbeskyttet, så skulle man som selvstændig gå konkurs med sin virksomhed, så vil man fortsat have sin pensionsopsparing.

Fordelagtige skattefradrag for de fleste

Man får skattefradrag i en indtægt, der for erhvervsaktive normalt er højere end den pension, man siden hen skal beskattes af.

Spredning af risiko

De opsparede midler vil blive investeret i en række aktiver – således spredes risikoen.

Lempelig beskatning

Afkastet beskattes også lempeligere (15,3%) end afkast af eksempelvis værdipapirer og selskabsmidler.

Fleksibel udbetaling af pensionopsparing

Pensionsopsparingen kan udbetales over en given årrække, eller så længe man lever; så man er sikker på at have pensionsmidler livet ud.

Mulighed for opsparingsgaranti

Der er mulighed for at tilknytte en opsparingsgaranti, så der fra pensionsselskabets side fortsat indbetales på pensionsordningen, hvis man mister erhvervsevnen.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Seniorrådgivning

Du har adgang til seniorrådgivning ved udbetaling af pensionen, og bliver du syg eller mister erhvervsevnen, har vi et team af skadesbehandlere, der aktivt hjælper dig.

“Frem for alt tvinger man sig selv til at foretage opsparingen”

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.