PFS forlænger aftale med Danica Pension med endnu bedre vilkår for PFS-kunder

Pension for Selvstændige har i vinteren 2017/2018 gennemført en sondering af pensionsmarkedet for selvstændige og efterfølgende valgt at forlænge aftalen med Danica Pension med fem år fra den 1. juli 2018.

Den nye aftale har betydet en række forbedrede vilkår. Med endnu flere medlemmer og endnu større samlet formue, er det lykkedes at opnå en række forbedringer til PFS’ medlemmer.

I dagens kroner er de samlede forbedringer over de næste 5 år på ca. 200 mio. kr. i forhold til den tidligere aftale, og samlet har PFS i samme periode sikret sine medlemmer næsten en halv milliard i lavere præmier og ekstra bonus på pensions- og forsikringsordninger tegnet via PFS.

Fakta

  • Prisen på tab af erhvervsevne-forsikring (TAE), nedsættes med 20 %, og der indføres en garanti mod prisstigninger de næste 5 år.
  • Den øvre grænse for TAE-dækning sættes op fra 700.000 kr. til 1,5 mio. kr.
  • De direkte årlige omkostninger nedsættes til 1,7 % af de første 50.400 kr. svarende til maksimalt 857 kr. årligt.
  • Indtrædelsesalder for forsikringer hæves fra indtil 60 år til indtil 62 år
  • Bonus til medlemmer forhøjes 1. januar 2019 med 20 % – fra 0,25 % til 0,30 % af pensionsformuen – svarende til en stigning fra 50 til 60 mio. kr. årligt
  • Der indføres 1. januar 2020 bonus på 0,15% af formuen for pensionsordninger under udbetaling
Du kan se de samlede forbedringer, vi har opnået til vores medlemmer siden 2012, her
PFS' Videotek

Vi har bedt fagfolk, uafhængige rådgivere og nogle af PFS’ egne medlemmer om at give deres viden og erfaringer videre, så vi alle kan blive klogere. De forskellige specialister svarer på nogle af de spørgsmål, som vi er sikre på, at mange selvstændige stiller sig selv. Klik ind og kig på det, der har din interesse. Det tager kun et par minutter.

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.