Niels Jørgen HansenNæstformand, udpeget af TEKNIQ

Niels Jørgen Hansen
  • f. 1955, adm. direktør, cand. oecon.
  • Indtrådt i bestyrelsen, udpeget af TEKNIQ den 7. februar 2012
  • Er genudpeget
  • Udløb af udpegningsperiode: 1. juli 2021
  • Anses uafhængig
Øvrige ledelseserhverv
  • Næstformand af bestyrelsen for Pension Danmark A/S
  • Medl. af bestyrelsen for Byggeriets Evaluerings Center
  • Bisidder i bestyrelsen for DA’s forretningsudvalg
  • Medl. af bestyrelsen for EFU’s bestyrelse og forretningsudvalg

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.