Michael AncherBestyrelsesmedlem

Michael_Ancher_0797
Michael Ancher
  • f. 1956, tømrermester, indehaver af Tømrer-snedkerfirmaet E. Anker & Søn A/S
  • Indvalgt i bestyrelsen fra 1. januar 2017
  • Genvalgt pr. 1. januar 2019
  • Udløb af valgperiode 31. december 2020
    (forlænget til december 2021)
  • Anses uafhængig
Øvrige ledelseserhverv
  • Formand for Dansk Byggeri, Østjylland
  • Medlem af Hovedbestyrelsen i Dansk Byggeri
  • Medlem af erhvervskontaktudvalget i Aarhus Kommune.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.