Skip links

Særlig ophørspension

Pension for Selvstændige

Særlige fordele, når virksomheden skal sælges

Virksomhedsejere kan få en skattemæssig fordel ved at indskyde penge på en særlig pensionsordning – ophørspension, når virksomheden sælges eller på anden måde overdrages. I stedet for at betale skat af avancer, genvundne afskrivninger eller fortjeneste ved salg af hovedaktionæraktier m.v., kan skatten betales helt eller delvist, i takt med at pensionen udbetales. Det vil ofte være til en lavere skattesats.

Særlige vilkår:

 • Du skal være fyldt 55 år.
 • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark
 • Du skal have drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år, enten som;
  • Personlig drevet virksomhed
  • Hovedaktionær/-anpartshaver
  • Medarbejdende ægtefælle
  • Efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.
 • Du kan trække indbetalingen fra i indkomstopgørelsen fra det år hvor virksomheden er afstået i, under forudsætning af at indbetalingen sker senest d. 1. juli i det umiddelbart efterfølgende kalenderår (har du forskudt regnskabsår, gælder der særlige frister)
 • Du vil som hovedregel få fradraget i den personlige indkomstskat
 • Du kan frit vælge, hvornår du vil indbetale beløbet – dog inden for en periode på 10 år, regnet fra og med det år, hvor virksomheden eller en andel af virksomheden er afstået i
 • Den samlede indbetaling må ikke overstige 3.162.500 kr. årligt (2024)
 • Ophørspensionen skal holdes adskilt fra dine øvrige pensionsordninger
 • Din revisor, advokat eller lignede skal give en skriftlig erklæring om det beløb, der kan anvendes som indskud på ordningen

Vil du vide mere?

Bestil rådgivning

  Er du allerede kunde via PFS?

  Det sker der, når du bestiller rådgivning

  Det sker der, når du bestiller rådgivning

  Din henvendelse sendes videre til din lokale rådgiver, som kontakter dig telefonisk.

  I aftaler et rådgivningsmøde. Mødet kan foregå på telefon, som webmøde, hos dig eller på nærmeste Danica-kontor.

  Inden mødet vil rådgiveren bede dig hente en rapport over dine nuværende pensionsordninger og forsikringer på www.pensionsinfo.dk

  På mødet gennemgår du og din rådgiver din nuværende situation, ønsker og behov. Sammen skræddersyer I en ordning, der passer dig.

  Mød din lokale PFS-rådgiver

  Via vores samarbejde med Danica Pension har vi lokale chefrådgivere over hele landet.