Særlig ophørspension

Virksomhedsejere kan få en skattemæssig fordel ved at indskyde penge på en særlig pensionsordning – ophørspension, når virksomheden sælges eller på anden måde overdrages. I stedet for at betale skat af avancer, genvundne afskrivninger eller fortjeneste ved salg af hovedaktionæraktier m.v., kan skatten betales helt eller delvist, i takt med at pensionen udbetales. Det vil ofte være til en lavere skattesats.

Særlige vilkår:

 • Du skal være fyldt 55 år.
 • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark
 • Du skal have drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år, enten som;
  • Personlig drevet virksomhed
  • Hovedaktionær/-anpartshaver
  • Medarbejdende ægtefælle
  • Efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.
 • Du kan trække indbetalingen fra i indkomstopgørelsen fra det år hvor virksomheden er afstået i, under forudsætning af at indbetalingen sker senest d. 1. juli i det umiddelbart efterfølgende kalenderår (har du forskudt regnskabsår, gælder der særlige frister)
 • Du vil som hovedregel få fradraget i den personlige indkomstskat
 • Du kan frit vælge, hvornår du vil indbetale beløbet – dog inden for en periode på 10 år, regnet fra og med det år, hvor virksomheden eller en andel af virksomheden er afstået i
 • Den samlede indbetaling må ikke overstige 2.931.800 kr. årligt (2021)
 • Ophørspensionen skal holdes adskilt fra dine øvrige pensionsordninger
 • Din revisor, advokat eller lignede skal give en skriftlig erklæring om det beløb, der kan anvendes som indskud på ordningen

Fordele ved vores pensionsordninger

Din pension er sikret – også mod kreditorer

Opsparingen er kreditorbeskyttet, så skulle man som selvstændig gå konkurs med sin virksomhed, så vil man fortsat have sin pensionsopsparing.

Fordelagtige skattefradrag for de fleste

Man får skattefradrag i en indtægt, der for erhvervsaktive normalt er højere end den pension, man siden hen skal beskattes af.

Spredning af risiko

De opsparede midler vil blive investeret i en række aktiver – således spredes risikoen.

Lempelig beskatning

Afkastet beskattes også lempeligere (15,3%) end afkast af eksempelvis værdipapirer og selskabsmidler.

Fleksibel udbetaling af pensionopsparing

Pensionsopsparingen kan udbetales over en given årrække, eller så længe man lever; så man er sikker på at have pensionsmidler livet ud.

Mulighed for opsparingsgaranti

Der er mulighed for at tilknytte en opsparingsgaranti, så der fra pensionsselskabets side fortsat indbetales på pensionsordningen, hvis man mister erhvervsevnen.

Sikring mod negativt afkast

Du kan sikre din opsparing mod negativt afkast ved opnået pensionsalder – også hvis du ønsker din opsparing placeret i aktier og obligationer.

Seniorrådgivning

Du har adgang til seniorrådgivning ved udbetaling af pensionen, og bliver du syg eller mister erhvervsevnen, har vi et team af skadesbehandlere, der aktivt hjælper dig.

“Frem for alt tvinger man sig selv til at foretage opsparingen”

Kom i gang med din pensionsopsparing i dag

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.