Sundhedssikring & gruppeliv for TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgivernes Sundhedssikring

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil gerne sikre sine medlemmer og deres ansatte samt ægtefæller og samlevere den hurtigste og letteste vej til behandling, hvis behovet opstår. Med sundhedssikringen er du sikret adgang til fysioterapeuter, kiropraktorer, diætister m.m. samt behandling på privathospital eller -klinik. Ordningen betaler udgifter op til 1,0 mio. kr. pr. år. Man skal indtræde i ordningen, inden man fylder 62 år, og den kan forlænges, helt frem til man fylder 70 år.

Ordningen er et samarbejde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Pension for Selvstændige og Danica Pension.

Den helårlige præmie for 2021 er 1.103 kr. pr. forsikret person. Indtræder du i løbet af året, betaler du kun for den periode, hvor du er dækket.

Sådan får du en sundhedssikring: Begæringen i menuen til højre udfyldes, underskrives og indsendes til Danica Pension.

Beskrivelsen her indeholder ikke alle oplysninger om sundhedssikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes sammen med dækningsoversigten.

Du modtager dækningsoversigten på sundhedssikringen senest en måned efter, at vi har modtaget din begæring.

TEKNIQ Arbejdsgivernes Sundhedssikring dækker bl.a. udgifter til :

  • konsultation og forundersøgelse
  • ophold på hospital eller klinik
  • kirurgisk behandling og medicinsk behandling
  • efterkontrol i op til ét år
  • ambulant genoptræning i op til seks måneder efter kirurgisk behandling
  • receptpligtig medicin i op til seks måneder
  • behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut, psykolog og psykiater
  • Konsultationer hos klinisk diætist ved BMI over 30 eller – ud fra en lægefaglig vurdering – ved et BMI under 30, hvis behandlingen er en del af et behandlingsforløb for en anden sygdom.
TEKNIQ Arbejdsgiverne Gruppeliv

Prisen på TEKNIQ Arbejdsgivernes Gruppelivforsikring er i 2021 uændret 850 kr.

Ved død udbetales der fra 450.000 kr. til 77.400 kr. – afhængig af alder.

Livsforsikringen kan tegnes af ejer og/eller direktør i alle medlemsvirksomhederne af TEKNIQ Arbejdsgiverne, funktionærer ansat i medlemsvirksomhederne samt ægtefælle eller samlever til ovenstående. Dækker ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, du fylder 70 år. Yderligere oplysninger om Gruppelivsforsikringen fås ved henvendelse til Pension for Selvstændige på tlf. 33 93 86 00

Dækningen ophører ved udgangen af det år, hvor medlemmet udmelder sig af TEKNIQ Arbejdsgiverne, dog senest ved udgangen af det år, hvor pågældende fylder 70 år. Er et gruppemedlems årsbidrag pr. 1. januar ikke Pension for Selvstændige i hænde senest den 1. marts, ophører dækningen automatisk på den nævnte dato klokken 0:00

Dækningen træder på ny i kraft, dersom Pension for Selvstændige modtager den pågældendes årspræmie inden den 1. april. Genikrafttrædelsen har da virkning fra det tidspunkt, hvor Pension for Selvstændige modtager beløbet, forudsat at gruppemedlemmet da er i live.

Få gang i dine forsikringer
allerede i dag

Forsikringssummer 2021:

Alder Forsikringssum
under 50 år 450.000 kr.
50 år 387.000 kr.
51 år 367.650 kr.
52 år 348.300 kr.
53 år 328.950 kr.
54 år 309.600 kr.
55 år 290.250 kr.
56 år 270.900 kr.
57 år 251.550 kr.
58 år 232.200 kr.
59 år 212.850 kr.
60 år 193.500 kr.
61 år 174.150 kr.
62 år 154.800 kr.
63 år 135.450 kr.
64 år 116.100 kr.
65 år 96.750 kr.
66-70 år 77.400 kr.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.