Sundhedssikring & gruppeliv for TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgivernes Sundhedssikring

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil gerne sikre sine medlemmer og deres ansatte samt ægtefælle/samlever den hurtigste og letteste vej til behandling, hvis behovet opstår. Med sundhedssikringen er du sikret behandling på hospital straks, du måtte have behov for det. Ordningen betaler alle dækningsberettigede udgifter op til 1,0 mio. kr. pr. år.

Ordningen er et samarbejde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Pension for Selvstændige og Danica Pension.

Alle ejerledere og ansatte i TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder samt deres ægtefælle/samlever tilbydes nu en udvidet Sundhedssikring. Ordningen dækker alle ejerledere og ansatte samt deres ægtefælle/samlever. Man skal indtræde i ordningen inden man fylder 62 år, og den kan forlænges helt frem til man fylder 70 år.

Den helårlige præmie for 2020 er 1.081 kr. pr. forsikret person. Indtræder du i løbet af året, betaler du kun for den periode, hvor du er dækket.

Sådan får du en sundhedssikring: Begæringen i menuen til højre udfyldes, underskrives og indsendes til Danica Pension.

Sundhedssikring dækker ikke behandling som skyldes HIV-positivitet, organtransplantation, kosmetiske operationer, alternative ikke godkendte behandlingsformer og sygdomme/lidelser eller legemssvaghed opstået før forsikringens ikrafttræden. Desuden vil eventuelt senere tilkomne følgetilstande ikke være dækket.

Beskrivelsen her indeholder ikke alle oplysninger om sundhedssikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes sammen med dækningsoversigten.

Du modtager dækningsoversigten på sundhedssikringen senest en måned efter, at vi har modtaget din begæring.

TEKNIQ Arbejdsgivernes Sundhedssikring dækker bl.a. udgifter til :

  • konsultation og forundersøgelse
  • ophold på hospital eller klinik
  • kirurgisk behandling og medicinsk behandling
  • efterkontrol i op til ét år
  • ambulant genoptræning i op til seks måneder efter kirurgisk behandling
  • receptpligtig medicin i op til seks måneder
  • behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
  • 8 behandlinger pr. kalenderår hos både zoneterapeut og akupunktør
  • Konsultationer hos klinisk diætist ved BMI over 30 eller – ud fra en lægefaglig vurdering – ved et BMI under 30, hvis behandlingen er en del af et behandlingsforløb for en anden sygdom.
TEKNIQ Gruppeliv

Prisen på TEKNIQ Arbejdsgivernes Gruppelivforsikring er i 2020 uændret 850 kr.

Ved død udbetales der 450.000 kr. til 77.400 kr. – afhængig af alder.

Livsforsikringen kan tegnes af ejer og/eller direktør i alle medlemsvirksomhederne af TEKNIQ Arbejdsgiverne, funktionærer ansat i medlemsvirksomhederne samt ægtefælle eller samlever til ovenstående. Dækker ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, du fylder 70 år. Yderligere oplysninger om Gruppelivsforsikringen fås ved henvendelse til Pension for Selvstændige på tlf. 33 93 86 00

Dækningen ophører ved udgangen af det år, hvor medlemmet udmelder sig af TEKNIQ Arbejdsgiverne, dog senest ved udgangen af det år, hvor pågældende fylder 70 år. Er et gruppemedlems årsbidrag pr. 1. januar ikke Pension for Selvstændige i hænde senest den 1. marts, ophører dækningen automatisk på den nævnte dato klokken 0:00

Dækningen træder på ny i kraft, dersom Pension for Selvstændige modtager den pågældendes årspræmie inden den 1. april. Genikrafttrædelsen har da virkning fra det tidspunkt, hvor Pension for Selvstændige modtager beløbet, forudsat at gruppemedlemmet da er i live.

Få gang i dine forsikringer
allerede i dag

Forsikringssummer 2019:

Alder Forsikringssum
under 50 år 450.000 kr.
50 år 387.000 kr.
51 år 367.650 kr.
52 år 348.300 kr.
53 år 328.950 kr.
54 år 309.600 kr.
55 år 290.250 kr.
56 år 270.900 kr.
57 år 251.550 kr.
58 år 232.200 kr.
59 år 212.850 kr.
60 år 193.500 kr.
61 år 174.150 kr.
62 år 154.800 kr.
63 år 135.450 kr.
64 år 116.100 kr.
65 år 96.750 kr.
66-70 år 77.400 kr.

Klar til at bestille pension?

Du viderestilles til en sikker side hos vores samarbejdspartner
Danica Pension

Her kan du let bestille pensionsordning online.